02.12.2013 – Concert de muzică bisericească şi Liturghie Arhierească în Catedrala „Maicii Domnului” de la Dud

Evenimente Mesaj


 
Finalul acestei săptămâni a fost marcat de două evenimente deosebit de importante în viaţa bisericească a credincioşilor craioveni, ambele găzduite de Catedrala „Maica Precista” – Dudu. Astfel, în ziua de sâmbătă, 30 noiembrie, a avut loc un concert de muzică bisericească, susţinut de Corala parohiei „Hagi Enuşi”. A doua zi, în cea de a XV-a Duminică de după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit aici Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. 
Cetatea Băniei a adunat la finele lunii trecute o serie de activităţi culturale, între acestea numărându-se şi concerul de muzică eclesială, susţinut de Corala parohiei „Hagi Enuşi” la Catedrala „Maica Precista” – Dudu din oraş. Evenimentul, legat de praznicul Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, a adunat sute de credincioşi în sfântul lăcaş. Sub bagheta părintelui diacon Alexandru Racu, coriştii parohiei „Hagi Enuşi” au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie, recitatul propriu-zis fiind aşezat la chinonic. Din repertoriul prezentat au făcut parte şi cele trei piese cu care membrii grupului mixt au reprezentat Arhiepiscopia Craiovei în faza finală a Concursului naţional de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul” de la Bucureşti, în data de 27 octombrie: Troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie – de Gheorghe Cucu, „Cuvine-se cu adevărat …“ – în compoziţia lui Ion Baciu şi piesa chinonic „Toată suflarea…“, compozitor Alexandru Racu. 

 
„În iconomia dumnezeiască, iubirea şi iertarea sunt aşezate laolaltă”
A doua zi, în Duminica a XV-a de după Rusalii, Biserica „Maicii Domnului de la Dud” a primit într-însa pe Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. IPS Părinte a săvârşit aici Sfânta Liturghie, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. La finalul slujbei, Arhiepiscopul Craiovei a pus la inima credincioşilor prezenţi cuvânt de învăţătură, tâlcuind pericopa evanghelică despre „Porunca cea mai mare din lege” (Mt. 22, 35-46). În acest context, Mitropolitul Olteniei a arătat că „spre deosebire de toate învăţăturile lumii acesteia, porunca lui Dumnezeu este una cu Cel care a dat-o. În felul acesta, noi spunem şi credem că în Legea lui Dumnezeu se găseşte Însuşi Legiuitorul ei. Dacă în această lume, unul este cel care pune lege şi alţii sunt cei care o execută, în rânduiala dumnezeiască Dumnezeu se arată pe Sine Însuşi în legile pe care le rânduieşte. În felul acesta, cel care ţine legea lui Dumnezeu Îl are şi pe Dumnezeu în sufletul său, pentru că legea lui Dumnezeu, ca şi cuvântul Său, sunt legate una de alta. Dumnezeu nu vorbeşte şi apoi face, ci vorbeşte şi face deodată. Atunci când, la facerea lumii, a spus «Să fie lumină!», El a făcut aceasta deodată cu porunca Sa”. În continuare, IPS Irineu a arătat legătura dintre cele două porunci dumnezeieşti, a iubirii lui Dumnezeu şi a iubirii aproapelui. „Trebuie să împlinim întotdeauna porunca iubirii lui Dumnezeu, «din tot sufletul şi din tot cugetul nostru». În mod evident, şi cea de-a doua poruncă despre care pomeneşte Domnul în Evanghelia de astăzi, legată de iubirea aproapelui, trebuie împlinită întocmai. Ea se leagă de prima, ţinând cont de faptul că cel care îl iubeşte pe Dumnezeu nu îl poate dispreţui pe aproapele său, căci spune Sfântul Ioan Evanghelistul: «Cine spune că pe Dumnezeu pe care nu Îl vede Îl iubeşte, iar pe pe fratele tău îl urăşte, atunci acela mincinos se numeşte». Aşa se face că de foarte multe ori ne îmbolnăvim de această orbire duhovnicească şi, datorită zavistiei diavolului, nu ne dăm seama că Mântuitorul Hristos ne-a învăţat întotdeauna să iertăm pe vrăjmaşii noştri: «Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri». Vedem de aici foarte clar că în iconomia dumnezeiască iubirea şi iertarea sunt aşezate laolaltă”, a conchis IPS Părinte Irineu.

 
            În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a hirotonit întru preot pe tânărul diacon Adrian Ocheşel, pe seama parohiei Albeşti din judeţul Dolj. Totodată, tânărul teolog Constantin Dorobăţ a fost hirotonit diacon pe seama parohiei doljene Padea.

Diac. Ioniţă Apostolache