17.12.2013 – Concert de colinde la Paraclisul „Maica Precista” – Dudu din Craiova

Evenimente


Naşterea Domnului a început să se vestească în Mitropolia Olteniei prin glasurile colindătorilor de toate vârstele. În Cetatea Băniei „colindul sfânt şi bun” a umplut de bucurie sufletele credincioşilor, adunaţi la finele săptămânii trecute în Paraclisul mitropolitan „Maica Precista” – Dudu pentru a asculta tradiţionalul concert al studenţilor teologi. Conduşi de pr. lect. dr. Ion Bârnea, din cafasul catedralei studenţii craioveni au interpretat piese cunoscute din repertoriul clasic coral, dar şi din tradiţia bizantină.

„O taină pe care Dumnezeu a păstrat-o în tăcerea iubirii Sale”
În mijlocul cadrelor didactice şi a credincioşilor prezenţi a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova. Vreme de un ceas armonia cântării a pătruns la locul tainic al inimii celor prezenţi, aducându-L pe Hristos în suflet prin vestirea mântuitoarei Sale Naşteri. Momentul a fost completat prin cuvântul de învăţătură al IPS Părinte Mitropolit, care a detaliat înţelesul dogmatic al Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. „Cu toţii suntem cuprinşi de această mare sărbătoare şi bucurie, care nu este numai pentru noi, ci şi pentru puterile cereşti. Este cu adevărat o taină pe care Dumnezeu a păstrat-o în tăcerea iubirii Sale şi a descoperit-o la momentul potrivit, când toate au fost potrivite şi când totul a fost gata. Atunci Fiul lui Dumnezeu ne-a făcut această mare bucurie a venirii Sale, tot într-o linişte şi tăcere deplină. Atunci, Fecioara Maria, împreună cu Dreptul Iosif, au venit la Betleem şi acolo s-a născut «Cel fără de început»”, a spus IPS Părinte. Totodată,  Întâistătătorul Bisericii Oltene a subliniat împletirea realităţii noastre pământeşti cu taina cea mai presus de minte în Naşterea Domnului. „Din cele spuse de Sfinţii Evanghelişti, dar şi din cântarea şi mesajul colindului nostru sfânt şi bun, vedem pe de o parte lucruri reale, cu putinţă de înţeles pentru mintea noastră, dar şi lucruri tainice. Cele reale sunt prezentate prin Naştere, prin peşteră, prin Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, prin viaţa pământească a Mântuitorului Iisus Hristos. Cele tainice şi mai presus de înţelegere sunt legate de felul cum S-a întrupat Cuvântul cel fără de început, cum S-a sălăşluit în firea noastră omenească neputincioasă, cum S-a smerit pe Sine Fiul lui Dumneuu, cum Cel Preaînalt S-a făcut om asemenea nouă, în afară de păcat. Dar pentru că Dumnezeu toate le poate şi toate le lucrează pentru binele nostru, a âmpletit aceste lucruri într-un singur mănunchi, într-un singur ideal, mântuirea noastră. Pentru aceasta omul este o legătură vie între cer şi pământ, atât ca fiinţă creată de Dumnezeu cu trup şi suflet, cât şi ca fiinţă prin care s-a dat firea omenească Fiului lui Dumnezeu. De aceea, bucuria Naşterii este atât a îngerilor, cât şi a oamenilor, fiecare aducând înaintea Stăpânului prinosul său de recunoştinţă. Astfel, îngerii cântă, păstorii preamăresc, pământul aduce peştera, iar noi aducem pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, mângâierea noastră, cea care a luat asupra sa chemarea de a fi Maica Vieţii”, a conchis Mitropolitul Olteniei.

            Tot în cadrul evenimentului, pr. Adrian Boldişor, directorul Editurii „Mitropolia Olteniei” a prezentat Agenda Duhovnicească pe anul 2014.
 
 

Diac. Ioniţă Apostolache