23.12.2013 – Proiectul „Competenţe socio–umane pentru piaţa muncii”, la final

Evenimente

 
 
Săptămâna trecută, mircuri, 19 decembrie, de la ora 12.00, la Casa Universitarilor din Craiova  a avut loc o conferinţă prilejuită de finalizarea implementării proiectului “Competenţe socio–umane pentru piaţa muncii  din regiunea Sud – Vest Oltenia”.
            Pe parcursul a doi ani, în perioada 03 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, Facultatea de Teologie a Universității din Craiova a implementat proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a 300 de studenţi de la şapte specializări universitare din domeniul socio-uman (Teologie, Asistență Socială, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Istorie, Limbă Română și Comunicare).
            În acest context, în cadrul conferinţei au fost prezentate rezultatele finale ale proiectului, prin raportare la gradul de realizare a indicatorilor prognozaţi şi a impactului activităţilor şi produselor asupra beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Conform părintelui diacon, conf. univ. dr. Gelu Călina, managerul proiectului, 396 de studenți au fost beneficiarii proiectului, cu 96 mai mult decât se prevedea inițial, 21 dintre aceştia reuşind să fie integraţi pe piaţa muncii, faţă de 15 cât era prevăzut în proiect. Părintele profesor a subliniat că atingerea acestui obiectiv va genera efecte pozitive pe termen lung prin contribuţia adusă la corelarea educaţiei din mediul universitar cu cerinţele pieţei muncii, cu efecte benefice inclusiv pentru generaţiile viitoare de studenţi din domeniul socio-uman.
De asemenea, în cadrul proiectului a fost elaborat şi un Program cadru de practică “ce oferă repere metodologice utile studenţilor, responsabililor de practică şi tutorilor, care să genereze practici educaţionale şi profesionale bune, superioare celor curente şi să contribuie, în cele din urmă, la dezvoltarea competenţelor profesionale specifice domeniului socio-uman şi ale fiecărei specializări în parte”, un Barometru al gradului de armonizare a competențelor urmărite în domeniul socio-uman și un volum de 420 de pagini conținând cele aproximativ 100 de lucrări susținute în cadrul  conferinței internaționale din 19-20 octombrie de la Craiova, a mai precizat părintele profesor Gelu Călina.
La întâlnire au participat studenți, reprezentanți ai instituțiilor semnatare a convențiilor de practică, reprezentanți ai partenerilor din proiect, ai mediului academic craiovean şi ai potenţialilor angajatori locali.

(Diacon Gheorghe Cioiu)