31.12.2013 – Slujire arhierească la Catedrala mitropolitană din Craiova: „Naşterea Mântuitorului reprezintă începutul vieţii noastre în Adevăr”

Relatari


 
Câteva sute de credincioşi au venit la rugăciune în Catedrala mitropolitană „Sfântul Mucenic Dimitrie” din Craiova, în prima Duminica de după praznicul Naşterii Domnului şi ultima din anul 2013. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.
            După slujba religioasă, IPS Părintele nostru Mitropolit a pus la inima credincioşilor cuvânt de învăţătură despre importanţa şi semnificaţiile evenimentelor minunate petrecute în timpul şi imediat după naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. „În Evanghelia acestei duminici, Sfântul Evanghelist Matei ne prezintă evenimente petrecute după Naşterea Domnului, toate puse sub semnul proorociei. Este bine ştiut că Sfântul Matei a scris Evanghelia sa pentru iudei şi aceştia trebuiau încredinţaţi că tot ceea ce s-a petrecut cu Iisus Hristos, începând cu Buna Vestire şi terminând cu Jertfa Sa pe Cruce şi Înălţarea la ceruri, este întocmai după cele vestite de Dumnezeu prin proorocii Săi în Vechiul Testament. De aceea, la fiecare eveniment din viaţa Mântuitorului, Evanghelistul adaugă şi proorocia din Vechiul Testament care se referă la acel eveniment. Astfel că, în cazul uciderii pruncilor de către Irod, relatată de pericopa evanghelică din această duminică, adaugă proorocia din Vechiul Testament, care spune prin proorocul Ieremia că, „glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă”. În felul acesta, toate s-au împlinit şi s-au cuprins în Mântuitorul Iisus Hristos, El devenind centrul mântuirii şi izbăvirii noastre din păcat. Vestirea din Vechiul Testament se împlineşte astfel, se realizează precum raza de lumină care este urmată de însuşi Soarele ce vine şi aduce lumina în lume. După raza de lumină vine aşadar Însuşi Cel care a vorbit prin prooroci, aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel: „…în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părintilor noştri prin prooroci, iar in zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin însuşi Fiul Său”(Evrei 1, 1-2). Iar „zilele cele de pe urmă” înseamnă finalul unei lumi şi totodată naşterea unei noi lumi. În felul acesta Naşterea Mântuitorului reprezintă începutul vieţii noastre în Adevăr, începutul mântuirii noastre. Domnul Însuşi este Începătorul mântuirii, iar zilele noastre sunt zilele mântuirii în Biserica slavei Sale, cum de altfel se numără ele de la Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos. Ca atare, anii ce au trecut de la Naşterea Domnului sunt anii mântuirii, când Soarele Dreptăţii a răsărit în lume, cum spunem şi la Troparul Naşterii Domnului: „Răsărit-a lumii lumina cunoştinţei”. Astfel, cunoştinţa cea adevărată este împărtăşită tuturor celor care cred în Mântuitorul Hristos şi urmează poruncile Lui, unindu-se cu El şi trăind încă de aici, de pe pământ, bucuria slavei lui Dumnezeu, printr-o pregustare care este pe măsura creşterii duhovniceşti a fiecăruia dintre noi”, a spus IPS Părinte Irineu. 
            La final, credincioşii craioveni, prezenţi la Sfânta Biserică, au fost binecuvântaţi de IPS Părinte Mitropolit.
 
                 

Diac. Gheorghe Cioiu