02.01.2014 – Sfântă Liturghie Arhierească în Biserica „Maica Precista” – Dudu din Craiova

Relatari


Primul mare praznic din anul 2014, Tăierea Împrejur a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a fost întâmpinat de câteva sute de credincioşi în Paraclisul mitropolitan „Maica Precista” – Dudu din Craiova. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.
În prima zi a noului an calendaristic, IPS Părinte Irineu a poposit în mijlocul credincioşilor craioveni, adunaţi la rugăciune în Paraclisul mitropolitan „Maica Precista de la Dud” din Cetatea Băniei. Alături de părinţii şi diaconii slujitori, Mitropolitul Olteniei a marcat sărbătoarea „Tăierii împrejur” şi prăznuirea Sfântului Vasile cel Mare prin slujba Sfintei Liturghii. Răspunsurile liturgice au fost date de corala mixtă a paraclisului, dirijată de diaconul Alexandru Racu.

În numele lui Iisus, „toată făptura se găseşte în stare de închinare şi smerenie”
În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul slujbei, IPS Irineu a vorbit credincioşilor despre însemnătatea teologică a sărbătorii, dar şi despre personalitatea şi viaţa Sfântului Vasile cel Mare. „În ziua de 1 ianuarie, Biserica noastră prăznuieşte mai multe evenimente de seamă din istoria mântuirii. În primul rând, facem pomenire în această zi de praznicul Tăierii Împrejur a Mântuitorului Hristos, apoi cinstim pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadocieni şi anul nou. Sfântul Evanghelist Luca ne vorbeşte în Evanghelia de astăzi despre momentele ce au urmat Naşterii Mântuitorului Hristos. Astfel, după dumnezeiasca Întrupare, păsorii s-au întors cu bucurie mare la turmele lor, magii au plecat în ţara de unde veniseră, Irod s-a mâniat peste măsură şi a ucis pe pruncii din Betleem şi din împrejurimi. După toate acestea, Maica Domnului, împreună cu dreptul Iosif, au mers la Ierusalim ca să-L taie împrejur pe Pruncul Iisus, aşa cum învăţa Legea lui Moise. Toate acestea s-au împlinit ca să avem în faţa noastră pe Cel ce mai înainte şi-a pregătit venirea prin prooroci, a dat Legea iudeilor, El Însuşi supunându-Se acestei legi. Ne mai spune Sfântul Luca că, de la această dată şi până ce Pruncul a împlinit 12 ani, Maica Domnului şi dreptul Iosif au venit împreună cu Mântuitorul Hristos la Ierusalim în fiecare sărbătoare a templului. Sfântul Apostol ne spune de asemenea că, la tăierea împrejur, Pruncului i s-a dat numele de Iisus, după cum fusese vestit de Arhanghelul Gavriil la Buna Vestire”, a spus IPS Părinte.
Mitropolitul Irineu a explicat înţelesul teologic al numelui primit de Domnul la tăierea împrejur. „Acest nume dumnezeiesc” – a spus IPS Părinte – „vine de la Tatăl cel Ceresc. Nu este un nume pe care Arhanghelul l-a vestit de la el însuşi, întrucât a fost trimis de Dumnezeu ca să vestească venirea Fiului Său în lume. Deci acest nume este dat de Tatăl, ca şi cum ar fi zis: «Acesta este Fiul Meu cel iubit Iisus Hristos». Iisus înseamnă Mântuitor, aşa cum fusese prezis de prooroci. El corespunde numirii lui Dumnezeu din Vechiul Testament, când Ziditorul S-a revelat lui Moise ca Iahve, «Cel ce este», adică Dumnezeu adevărat. De data aceasta, la Naştere şi la Tăierea împrejur, Fiul lui Dumnezeu este Iisus. Sfântul Apostol Pavel spune că acest nume «este mai presus de orice nume», întrucât într-însul, tot genunchiul trebuie se pleacă «şi al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesupt». Deci, în numele lui Dumnezeu, Cel Atotputernic, toată făptura este supusă, găsindu-se în stare de închinare şi smerenie. Numele Mântuitorului dă astfel poporului celui binecredincios puterea, nădejdea şi iubirea, pentru Dumnezeu şi pentru semeni”, a conchis IPS Părinte Irineu.
În Duminica de dinaintea Botezului Domnului, IPS Irineu va săvârşi Sfânta Liturghie la altarul Paraclisului mitropolitan „Sfântul Ilie” din Craiova. Slujba va fi difuzată în direct la TVR Craiova.Diac. Ioniţă Apostolahe