06.01.2014 – IPS Părinte Irineu a slujit la Biserica „Sfântul Ilie” din Craiova

Relatari


 
Duminica din ajunul Botezului Domnului a adunat mulţime de credincioşi în lăcaşurile de închinare din Mitropolia Olteniei. La Craiova, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica paraclis mitropolitan „Sfântul Ilie”. 
Biserica paraclis mitropolitan „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Craiova a devenit neîncăpătoare în Duminica dinaintea Botezului Domnului pentru numărul mare de credincioşi veniţi la rugăciune în ajunul marii sărbători a Epifaniei Domnului. Bucuria duhovnicească a fost sporită de prezenţa IPS Părinte Irineu, care a săvârşit aici Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei mitropolitane din Craiova, condus de prof. Victor Şapcă.

 Sfântul Ioan Botezătorul, pildă a pocăinţei
La final slujbei, Mitropolitul Olteniei le-a vorbit credincioşilor prezenţi despre semnificaţiile pericopei evanghelice din această duminică (Marcu 1, 1-8), subliniind actualitatea mesajului transmis de Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului. „În Evanghelia acestei duminici, Sfântul Ioan Botezătorul îndeamnă la pocăinţă: «s-a apropiat Împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie» (Marcu 1, 15). Este o chemare valabilă şi în zilele noastre, pentru că este foarte important ca viaţa noastră să se schimbe în bine, să nu ne lăsăm conduşi de cărările lumii acesteia. Orice lucru pământesc duce la cele pământeşti, în timp ce orice este ceresc ne îndreaptă spre Dumnezeu. Ca atare, viaţa noastră trebuie trăită în aşa fel încât să putem fi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor. Dacă rânduim propria viaţă după chipul lumii acesteia, purtăm în noi chipul celor trecătoare. Aşadar, este necesar ca pocăinţa să ne preocupe permanent, zi şi noapte. Să ne pregătim pentru viaţa cea veşnică, aşa cum ne îndeamnă Sfântul Ioan Botezătorul. Suntem chemaţi la pocăinţă şi la o viaţă nouă pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este Împărăţia cea nouă, iar prin Sfântul Botez şi împărtăşirea cu Sfintele Taine noi pregustăm din Împărăţia cea veşnică şi aşteptăm permanent pe Mântuitorul Hristos. El este Cel ce vine şi se sălăşluieşte întru noi. Dacă află aici inimă bună şi curată, va rămâne înlăuntrul nostru şi tot lucrul săvârşit va fi binecuvântat şi plăcut înaintea Lui. Priviţi aşadar la sfintele lăcaşuri ridicate de sfinţii noştri, Sfântul Nicodim la Tismana sau Sfântul Calinic la Frăsinei, precum şi la mulţi alţi oameni care au lucrat cu binecuvântarea şi prin harul lui Dumnezeu şi au creat lucruri care dăinuie peste secole”, a spus IPS Irineu. 

Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul” – repere istorice  
Aşezată în zona centrală a Craiovei, Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” este unul dintre reperele importante ale vieţii religioase şi culturale ale Cetăţii Băniei. Ea fost ctitorită de vornicului Ilie Otetelişanu în anul 1720 şi refăcută din temelii în 1893. Pictura a fost realizată de Gheorghe Tăttărescu, fiind considerată ultima biserică pictată de acesta. Sfântul locaş a devenit în scurt timp un simbol pentru cei care locuiau în această zonă, numele Sfântului Ocrotitor Ilie fiind dat şi cartierului în mijlocul căruia se află. Tot aici a fost înfiinţată, în 1837, Şcoala de fete „Lazaro – Otetelişanu”, considerată prima şcoală de fete din Oltenia.                                                  

Diac. Gheorghe Cioiu