08.01.2014 – Liturghie arhierească la Biserica „Sfântului Ioan Botezătorul” – Brestei din Craiova: „La Iordan se realizează legătura dintre creaţia şi recreaţia lumii”

Relatari


 
După tradiţia Bisericii noastre, salba sărbătorilor de iarnă s-a împodobit în chip minunat cu prăznuirea Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului şi cel mai mare între proorocii din Legea Veche. Statutul său, confirmat prin întâlnirea personală cu Mântuitorul Hrisos, l-a aşezat dintotdeauna la inima credincioşilor, mulţi dintre ei purtându-i numele. În acest context, ziua prăznuirii sale s-a arătat şi anul acesta prilej de mare bucurie duhovnicească pentru cei care au venit în sfintele lăcaşuri să aducă prin rugăciunea lor prinos de mulţumire şi închinare. 

Parohia craioveană Brestei în haină de sărbătoare
În Cetatea Băniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a poposit în biserica din cartierul craiovean Brestei, unde a săvârşit slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de învăţătură, IPS Părinte a vorbit credincioşilor prezenţi despre locul pe care l-a dobândit Marele Prooroc şi Sfânt Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii. „Praznicul de astăzi este pentru fiecare dintre noi un deosebit prilej de pace şi meditaţie sufletească. Sfântul Ioan este proorocul şi Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos. Este prooroc pentru că a profeţit venirea Mântuitorului şi i-a pregătit pe oameni pentru primirea lui Mesia. Deşi este considerat ultimul profet al Legii Vechi, Sfântul Ioan face parte şi din Legea cea Nouă, întrucât L-a primit pe Domnul în repejunile Iordanului şi L-a botezat. El este acela care, mai mult decât proorocii Vechiului Testament, L-au văzut pe Domnul, L-au pipăit şi au crezut cu adevărat într-Însul. Dacă cei din Legea Veche au dorit cu multă dragoste să vadă aceste zile împlinite şi nu le-au putut vedea, decât numai cu ochii minţii, Sfântul Ioan Botezătorul este cel care a văzut mântuirea, asemenea dreptului Simeon”, a spus IPS Părinte Irineu. Mitropolitul Olteniei a vorbit totodată despre rolul sfinţitor al apei în care S-a botezat Domnul şi legătura acesteia cu Taina Botezului creştin. „Apa din Iordan este de data aceasta apă curăţitoare, apă sfinţitoare, apă dătătoare de viaţă şi în momentul Botezului Mântuitorului Hristos este şi apă plină de Duhul Sfânt. De aici înţelegem că prezenţa Sfântului Duh a fost dintotdeauna în lume, însă El nu s-a arătat explicit decât la creaţie. Atunci «Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor» (Facere 1, 2). De data aceasta, Duhul Sfânt se pogoară la Iordan peste Mântuitorul, peste întreaga fire şi implicit peste apă. Această pogorâre are un impact deosebit asupra noastră pentru că prevede Taina Botezului. Dacă Domnul a venit la Iordan să împlinească o tradiţie, prin aceasta ne arată că ceea ce pentru El era numai o împlinire a legii, pentru noi este o obligaţie, şi anume a ne boteza în numele Preasfintei Treimi. De aceea El spune: «Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh» (Mt. 28, 19). Aşadar, iată cum la Iordan vedem împlinindu-se legea, proorocii, porunca lui Dumnezeu şi în acelaşi timp realizându-se legătura dintre creaţia lumii şi recreaţia lumii”, a conchis IPS Părinte Mitropolit.

            La finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Irineu, înconjurat de preoţii şi diaconii slujitori, a săvârşit slujba Parastasului pentru cei adormiţi în Domnul, ctitori şi enoriaşi ai parohiei Brestei.
           

Diac. Ioniţă Apostolache