13.01.2014 – Liturghie Arhierească de hramul Sfintei Muceniţe Tatiana, la Catedrala mitropolitană din Craiova

Relatari

 
În Duminica de după Botezul Domnului, credincioşii din Mitropolia Olteniei au împărtăşit bucurii duhovniceşti prin participarea la Sfintele Liturghii în bisericile de catedralele chiriarhale, mănăstirile sau bisericile de enorie din cuprinsul acestei zone. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a slujit la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova.

 
Credincioşii craioveni au venit în număr mare la rugăciune, la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cetatea Băniei pentru a lua parte la praznicul Sfintei Muceniţe Tatiana Diaconiţa, ale cărei moaşte se află la loc de cinste în sfântul lăcaş. Sărbătoarea a început din seara zilei de sâmbătă, 11 ianuarie, atunci când a fost săvârşită mai întâi slujbei Vecerniei unită cu Litia.  După rânduiala tipiconală, preoţii slujitori au purtat în procesiune, împrejurul Catedralei mitropolitane, racla în care se află capul Sfintei Muceniţe şi părticele din moaştele Sfinţilor Nifon, Serghie şi Vah. A doua zi, în Duminica de după Botezul Domnului, la altarul sfintei catedrale a liturghisit Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

 
Sfânta Muceniţă Tatiana, prăznuită la Catedrala mitropolitană din Craiova
Cuvântul de învăţătură, rostit de Părintele Mitropolit la finalul slujbei, a cuprins atât tâlcuirea pericopei duminicale (de la Matei 4, 12-17) cât şi descrierea vieţii pline de credinţă şi jertfelnicie a Sfintei Muceniţe Tatiana. Astfel, IPS Părinte a explicat pe larg semnificaţia „luminii dumnezeieşti”, care a luminat celor care erau ţinuţi „în întunericul şi în umbra morţii” (cf. Mt. 4, 16). „Mai întâi de toate,  Domnul a pătruns firea umană şi trupul Său de lumina dumnezeiască a Duhului Sfânt. Era astfel necesar ca trupul, deşi curat, luat din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, să fie pătruns şi mai puternic de lumina dumnezeiască, în contact cu firea dumnezeiască. Aşadar, din ieslea din Betleem, de când era Prunc, a trecut prin toate etapele vieţii pământeşti, ca în toate acestea omul să se regăsească şi să se considere în preajma lui Dumnezeu şi în faza copilăriei, şi în faza adolescenţei, şi la maturitate, şi la bătrâneţe”. Totodată, IPS Părinte Irineu a subliniat legătura dintre activitatea de propovăduire a Sfântului Ioan Botezătorul şi propovăduirea Evangheliei lui Hristos. „Atunci când Sfântul Ioan Botezătorul şi-a încheiat activitatea sa, ca ultimul dintre prooroci, începe propovăduirea Evangheliei. În acest sens, Sfântul Evanghelist Matei arată că, precum Tatăl cel Ceresc a fost slujit de profeţii din Vechiul Testament, tot aşa şi Mântuitorul Hristos, Fiul Său, este vestit de prooroci. Prin urmare, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt de aceeaşi fiinţă şi au aceeaşi cinstire, în cer şi pe pământ. De aceea şi Mântuitorul a fost vestit de Sfântul Ioan Botezătorul prin cuvintele «Acesta este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii» (cf. In. 1, 36). De asemenea, Înaintemergătorul Domnului este martorul teofaniei Preasfintei Treimi şi deci, mărturia lui este adevărată. Prin urmare, nimeni dintre iudei nu poate spune că Domnul S-a vestit pe Sine sau a vorbit singur despre Sine, ci a fost vestit de Sfântul Ioan Botezătorul, considerat de o cinste deosebită de către contemporanii săi”, a spus IPS Părinte.
  „Ne împărtăşim din lumina, înţelepciunea şi raţiunea Sfintei Tatiana”
Sfânta Muceniţă Tatiana, prăznuită în ziua de 12 ianuarie, a fost de asemenea elogiată de Mitropolitul Olteniei în cuvântul de învăţătură. „Sfânta Tatiana a răbdat chinurile pentru că L-a avut pe Mântuitorul Hristos în interiorul ei şi Domnul a răbdat împreună cu ea. Ea a «împărăţit împreună cu Hristos», după cuvintele Sale, rostite în Evanghelia de astăzi: «Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor». Aceste cuvinte le vedem desăvârşit imprimate în gândirea ei, în osteneala ei, în nevoinţele ei. Pentru aceasta Dumnezeu a preamărit-o, iar noi o cinstim în chip deosebit aici, la Craiova, unde avem la loc de închinare preasfântul ei cap. În mintea ei se afla Mântuitorul Hristos şi de bună seamă că şi în sfintele sale moaşte, aflate aici, se află Mântuitorul Hristos. Şi atunci când le sărutăm cu evlavie şi cu credinţă primim şi noi lumina din care s-a împărtăşit Sfânta, primim înţelepciunea de care s-a învrednicit, raţiunea dumnezeiască pe care a primit-o de la Mirele Hristos care a călăuzit-o pe calea mântuirii, spre Împărăţia Cerurilor”, a conchis IPS Părinte Irineu.
            Sfânta Muceniţă Tatiana a fost cinstită de asemenea şi credincioşii din parohia doljeană Ciutura, Protoieria Craiova Nord, care şi-a serbat hramul.
 

Diac. Ioniţă Apostolache