20.01.2014 – Evenimente liturgice şi administrative în Arhiepiscopia Craiovei

Relatari


 
În cea de a XXIX-a Duminică de după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Paraclisul mitropolitan „Sfânta Treime” din Craiova. De asemenea, sâmbătă, 18 ianuarie, în Arhiepiscopia Craiovei au avut loc lucrările Adunării Eparhiale.      
Peste două sute de credincioşi au fost prezenţi în duminică, 19 ianuarie, la Biserica – paraclis mitropolitan „Sfânta Treime” din Craiova, unde au participat la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de IPS Părinte Irineu, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul rostit la finalul slujbei, IPS Părinte a detaliat învăţăturile desprinse din pericopa evanghelică duminicală (de la Luca 17, 12-19), care relatează despre minunea vindecării celor zece leproşi de către Mântuitorul Iisus Hristos. În acest context, Mitropolitul Olteniei a subliniat necesitatea de a fi recunoscători lui Dumnezeu pentru toate drarurile revărsate asupra noastră şi îndeosebi pentru cel mai important dar care este viaţa noastră.  
Recunoştinţa şi mulţumirea – „virtuţi de bază în credinţa ortodoxă”
„Trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru că El este însăşi viaţa noastră. Dacă avem viaţă înseamnă că Dumnezeu este în noi, pentru că Îl avem pe Duhul Sfânt care, la creaţie, a suflat asupra omului şi l-a făcut fiinţă vie. Ca atare, dăruind viaţa noastră lui Dumnezeu ea se înoieşte însăşi, se curăţă de boli şi suferinţe, iar inima se întoarce şi mai înflăcărată şi mai cuprinsă de dragoste către Creator spre a-I mulţumi şi a-I fi recunoscătoare. De aici înţelegem că recunoştinţa şi mulţumirea sunt virtuţi de bază, specifice credinţei noastre creştin ortodoxe. De aceea, întotdeauna trebie să-I mulţumim lui Dumnezeu şi să-I fim recunoscători pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra noastră. Să Îl preamărim ca pe Binefăcătorul şi Dătătorul de viaţă şi astfel să ne învrednicim permanent de ajutorul Său prin care orice boală şi orice suferinţă sunt vindecate şi dispar din faţa Celui care ştie şi le vindecă pe toate. În felul acesta, noi Îl rugăm zicând: „vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre!”. Împotriva bolilor şi suferinţelor de orice fel şi împotriva morţii, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dăruit Trupul şi Sângele Său, pentru ca cel ce mânâncă Trupul şi Sângele Domnului să nu moară, ci să aibă viaţă veşnică. Aşadar, având aceste medicamente, beneficiem de prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră, ceea ce ne dă curaj, nădejde şi aplecare către rugăciune”, a încheiat IPS Părinte .

 
Lucrarea bisericească la momentul bilanţului, în Arhiepiscopia Craiovei
Membrii Consiliului eparhial şi ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei s-au întrunit sâmbătă, 18 ianuarie, în sala de festivităţi a Centrului de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, spre a analiza şi aproba dările de seamă referitoare la activităţile pe anul 2013, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2014. Şedinţele au fost prezidate de IPS Părinte Irineu, iar în deschiderea Adunării eparhiale a fost săvârşită o slujbă de Te Deum. Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul eparhiei a fost prezentat în cadrul referatelor susţinute de reprezentanţi ai celor cinci comisii statutare ale Adunării eparhiale, care au evaluat activitatea desfăşurată în cadrul sectoarelor: administrativ-bisericesc, cultural-educaţional, economico-financiar, patrimoniu şi construcţii bisericeşti şi social-filantropic. Tot cu acest prilej, au fost prezentate şi propuneri pentru activităţile ce urmează să fie desfăşurate în anul 2014, acestea, împreună cu dările de seamă, fiind aprobate prin vot deschis de către membrii Adunării, la finalul şedinţei de lucru. 
 
„Împreună suntem mădulare vii ale Bisericii lui Hristos”
În cuvântul de deschidere, IPS Părinte Mitropolit Irineu a mulţumit lui Dumnezeu şi tuturor celor care au contribuit la desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor bisericesti in anul 2013. “Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile Sale bogate, revărsate peste noi în anul 2013 cu ajutorul Duhului Sfânt. Mulţumim, de asemenea, tuturor sfinţilor care, fără îndoială, ne-au ajutat şi ei să împlinim lucrarea noastră. Pentru că Biserica e formată atât din cei de aici, cât şi din cei plecaţi din lumea aceasta, din cei aflaţi în Împărăţia lui Dumnezeu, împreună fiind mădulare vii ale Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, Trup tainic al Mântuitorului Iisus Hristos, Cel care le cuprinde pe toate, Alfa şi Omega. De aceea este foarte important ca noi, cei care suntem în Biserică, să ştim să apreciem chemarea pe care ne-o adresează neîncetat Dumnezeu şi să dăruim şi altora din bucuria prezenţei în mijlocul nostru a Mântuitorului, pentru ca întreaga lume să meargă pe calea Adevărului şi a Vieţii. Noi mulţumim tuturor pentru lucrarea făptuită în ogorul sfânt al Domnului, în promovarea valorilor noastre creştin-ortodoxe, pentru dragostea şi implicarea în toate activităţile pe care le-am săvârşit împreună şi în acest An al Domnului, 2013” a spus IPS Irineu. Referindu-se la realizările obţinute în anul care a trecut, Mitropolitul Olteniei a remarcat încheierea acţiunii de amenajare a tuturor celor şase sedii ale protoieriilor din Arhiepiscopia Craiovei, respectiv, trei în judeţul Dolj şi trei în Gorj.
            Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Craiovei este organul deliberativ ce are în componenţă 30 de membri : 10 clerici şi 20 laici, de pe raza celor 10 circumscripţii teritoriale din judeţele Gorj şi Dolj”. 

Diac. Gheorghe Cioiu