20.01.2014 – Sfântă Liturghie Arhierească la Mănăstirea Cârcea

Relatari


 
Vineri, 17 ianuarie, de praznicul Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, Mănăstirea Cârcea de lângă Craiova şi-a sărbătorit ocrotitorul. Ca în fiecare an, momentul de înaltă trăire duhovnicească a fost marcat de bucuria prezenţei în mijlocul obştii monahale şi a credincioşilor, a Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

            În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a evocat viaţa, faptele bune şi sfinţenia Preacuviosului Părinte Antonie cel Mare. „Nenumărate au fost faptele bine plăcute Domnului săvârşite de Sfântul Antonie, dar şi suferinţele, ispitele şi necazurile îndurate până a ajuns să se odihnească în Împărăţia cea veşnică. Sfântul a cerut mereu ajutor de la Dumnezeu, nu a deznădăjduit în suferinţe şi necazuri, iar Milostivul a intrat în cămara curată a sufletului său, adeverind ceea ce spunea în Sfânta Evanghelie: «Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu il va iubi, şi vom veni la el şi vom face locas la el» (Ioan 14, 23-24). Aşadar, Sfântul Antonie este cu adevărat fericit în Împărăţia Cerurilor şi răsplătit de Dumnezeu pentru faptele şi viaţa sa sfântă. În acest sfânt aşezământ monahal, Preacuviosul Părinte este cinstit în mod deosebit ca ocrotitor al obştii monahale. Cu toţii l-am pomenit la Sfânta Liturghie şi îl rugăm neîncetat să mijlocească pentru noi în faţa Tronului Ceresc, spre a putea fi şi noi părtaşi la fericirea lui, aceea de a fi primiţi în ceata drepţilor lui Dumnezeu”, a spus IPS Irineu 
            La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârşită o slujbă de Parastas pentru toţi ctitorii şi binefăcătorii sfântului lăcaş monahal care au trecut la Domnul.

            Aşezământul monahal de la Cârcea, închinat Sfântului Antonie cel Mare şi praznicului Intrarea Maicii Domnului în Biserică, se află situat la circa 10 km de municipiul Craiova, pe ruta Coşoveni – Leu – Caracal. A fost temeluit în anul 1957 prin strădania familiei Cristofir, şi sfinţit abia în anul 1992 de către vrednicul de pomenire Mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei. Astăzi, funcţionează ca mănăstire de maici, obştea fiind condusă de monahia Eleonora Cristofir. Tradiţia locului spune că aici, cu secole în urmă, a fost un aşezământ monahal pentru călugări. Există chiar o cruce mare din piatră, cu inscripţii chirilice, nu departe de intrarea în actuala biserică.

                                                                      Diac. Gheorghe Cioiu