27.01.2014 – Două evenimente liturgice în Arhiepiscopia Craiovei

Relatari

 
În duminica a XXXII-a de după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din oraşul Filiaşi, judeţul Dolj. Sâmbătă, 25 ianuarie, Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova şi-a serbat ocrotitorul.

 
Credincioşii oraşului Filiaşi, protoieria Craiova Nord, au avut parte de binecuvântări arhiereşti în cea de a XXXII-a Duminică de după Rusalii. În mijlocul lor a poposit Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu, care a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Biserica „Sfântul Dimitrie”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Cu acestă ocazie, la finalul slujbei, preotul paroh, Ştefan Hantea, a primit rangul de iconom pentru activitatea desfăşurată în parohie. Au fost acordate de asemenea mai multe gramate arhiereşti de mulţumire credincioşilor şi oamenilor de bine, implicaţi în activitatea Bisericii „Sfântul Dimitrie”.

 
„Acolo unde intră Dumnezeu, acolo este şi Raiul şi Împărăţia Cerurilor”
În cuvântul de învăţătură, IPS Părinte Irineu a subliniat principalele învăţături desprinse din pericopa evanghelică duminicală (de la Luca XIX, 1-10), cu privire la întâlnirea Domnului cu Zaheu, mai marele vameşilor. „Deîndată ce Domnul a trecut pragul casei sale, Zaheu a făcut această făgăduinţă: «Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, şi dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit». Deci, la toată lumea el întoarce ceea ce se cuvenea, răscumpărându-şi astfel nedreptatea săvârşită. Din agoniseala lui nedreaptă, el împarte celor nedreptăţiţi, iar din ceea ce i se cuvenea de drept, împarte săracilor, ca să aibă plată în ceruri. Mântuitorul Hristos, intrând în casa acestui «om păcătos», arată bunătatea Sa dumnezeiască. El ne descoperă pentru ce s-a oprit să vorbească cu Zaheu vameşul, spunând că «astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia». În felul acesta, Domnul proclamă în auzul tuturor, şi chiar al fariseilor, a celor care cârteau, că în casa lui Zaheu a intrat Însuşi Dumnezu. În casa unui om păcătos a venit Lumina, sănătatea şi bucuria, pentru că acolo unde intră Dumnezeu, acolo este şi Raiul şi Împărăţia Cerurilor. «Căci şi acesta este Fiul lui Avraam», mai spune Domnul Hristos. Aşadar, dacă acesta era desconsiderat că strângea dările pentru romani, Mântuitorul arată că Zaheu nu împlineşte decât o datorie, din care îşi câştiga existenţa”. Mitropolitul Olteniei a tâlcuit totodată cuvintele evanghelice „fiul lui Avraam” . „După ce Zaheu s-a curăţit prin spovedanie, după ce s-a dezbrăcat de obiceiul său rău de înavuţire pe nedrept şi de asuprire a altora, Zaheu se face cu adevărat «fiul lui Avraam». După cum constatăm, Domnul nu l-a numit astfel înainte ca să-şi mărturisească păcatele, deşi Zaheu făcea parte din poporul iudeu. El ne arată astfel că a fi «fiul lui Avraam» este o calitate care se împlineşte numai după curăţirea de păcate”, a conchis IPS Părinte Irineu.

 
Sfântul Grigorie Teologul, cinstit la Seminarul Teologic din Craiova
Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova a îmbrăcat de asemenea haine de sărbătoare, cu prilejul sărbătoririi sfântului ocrotitor. Astfel, sâmbătă, 25 ianuarie, IPS Părinte Irineu a poposit aici pentru a lua parte la activităţile festive, închinate Sfântului Grigorie. Prăznuirea a fost deschisă prin Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de Mitropolitul Olteniei, înconjurat de soborul părinţilor profesori, în paraclisul şcolii. În cuvântul de învăţătură al Arhipăstorului Mitropoliei Olteniei s-au cuprins învăţături legate de viaţa şi exemplul Sfântului Grigorie Teologul. „Acest centru eclesial al Sfintei noastre Arhiepiscopii se bucură de ocrotirea şi prezenţa acestor Sfinţi Ierarhi ai Bisericii. Ei, pe lângă faptul că au lăsat în istorie urme nemuritoare şi vii în istoria Bisericii noastre Dreptmăritoare, ne sunt şi ocrotitori înaintea lui Dumnezeu. Prin rugăciune şi prin viaţă curată, Sfântul Grigorie s-a afirmat încă din tinereţe, pe când era în casa părintească, apoi în şcoală, la universitatea din Atena, şi mai apoi în activitatea pastorală şi arhierească. Mlădiţa cea bună a dat rod bogat în Biserica lui Hristos. S-a arătat ca un pământ roditor care aduce «roade bune la vremea sa», aşa cum spune Psalmistul. El s-a arătat următor Sfântului Atanasie cel Mare, care l-a călăuzit ca o lumină strălucitoare în tot ceea ce făcea şi împlinea. Cu înţelepciunea dată de Dumnezeu, cu viaţa sa curată, cu sufletul său neîntinat, el a putut să desluşească din învăţătura Sfintei Scripturi adevărurile fundamentale ale Bisericii pe care le-a aşezat mai apoi în sfintele dogme”, a spus IPS Părinte Irineu.

 
Pzaznicul Sfântului Grigorie – „o mare bucurie şi în acelaşi timp un eveniment liturgic”
Povaţa duhovnicească a IPS Părinte s-a îndreptat şi către elevii seminarişti, care au fost îndemnaţi să aşeze în experienţa proprie învăţăturilor Sfântului Părinte, patron al şcolii de la Coşuna şi totodată al învăţământului teologic ortodox. „Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie o învăţaţi şi o puneţi permanent la suflet din poveţele profesorilor şi dascălilor voştri, aici pe băncile Seminarului nostru Teologic. Aici este prezent permanent, ocrotind şi ajutând pe toţi cei care se ostenesc în acest aşezământ teologic. Aşadar, cinstirea Sfântului Grigorie este o mare bucurie pentru noi şi în acelaşi timp un eveniment liturgic, căci la Sfânta Liturghie noi suntem împreună cu sfinţii, împreună locuitori şi contemporani cu ei”, a conchis IPS Părinte Mitropolit.
            La finalul Sfintei Liturghii, a fost oficiată slujba parastasului pentru profesorii şi ostenitorii Seminarului Teologic din Craiova, trecuţi la cele veşnice în decursul anilor. Manifestările au continuat cu tradiţionala serbare închinată Sfântului Grigorie, în cadrul căreia au fost prezentate poezii, scenete, cântări corale şi bizantine, în interpretarea elevilor seminarişti. Tot în cadrul manifestărilor au fost anunţaţi câştigătorii Consursului de creaţie şi interpretare „Sfântul Grigorie Teologul – dascălul nostru de suflet”, organizat în data de 18 ianuarie, la Mofleni. A fost prezentat de asemenea şi noul număr al Revistei „Vocaţio”, editată de colectivul de profesori şi de elevi seminarişi, cu binecuvântarea IPS Părinte Irineu.
            La final, profesorii coordonatori şi seminariştii craioveni au fost felicitaţi şi binecuvântaţi de IPS Părinte Mitropolit Irineu.

Diac. Ioniţă Apostolache