28.01.2014 – Conferinţă „Vasiliada”, la Centrul „Mitropolit Firmilian” din Craiova: Cinci proiecte pentru persoanele aflate în nevoie

Evenimente


 
Asociaţia Vasiliada, ONG patronat de Arhiepiscopia Craiovei, a organizat luni, 27 ianuarie, la Centrul „Mitropolit Firmilian”, o conferinţă de prezentare a activităţilor desfăşurate în centrele sociale pe care le are în grijă. Cu acest prilej, au fost prezentate cele cinci proiecte care au primit subvenţie din partea Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în baza Legii 34. 
Reprezentanţii celor cinci centre sociale ale Asociaţiei Vasiliada au prezentat serviciile sociale pe care le oferă persoanelor aflate în dificultate: Centrul social pentru copii „Aripi de Lumină” din Craiova, Centrul social pentru copii „Sfântul Nicolae”  din Filiaşi, Centrul pentru copii „Sfântul Stelian” din Lipovu, Centrul social de urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile” din Craiova şi Centrul de informare şi consiliere pentru persoane cu dizabilităţi „Sfânta Ecaterina” din Craiova. 
Sprijin pentru cei în nevoie
În deschiderea manifestării, părintele Adrian Stănulică, preşedintele Asociaţiei „Vasiliada” a detaliat scopul şi importanţa întâlnirii. „Trei dintre cele cinci proiecte vizează sprijinul acordat copiilor aflaţi în situaţii de risc. Avem beneficiari ai celor trei proiecte, pe lângă copii din judeţul Dolj, din localităţile unde se desfăşoară proiectul, şi copii din alte judeţe, cum ar fi din judeţele Gorj sau Olt. De asemenea, acordăm servicii sociale altor două categorii de persoane aflate în dificultate, iar aici fac referire la persoanele fără adăpost din Craiova şi persoanele cu dizabilităţi”, a declarat părintele Adrian Stănulică, preşedintele Asociaţiei Vasiliada. Pr. Stănulică a vorbit în continuare despre obiectivele pe care Asociaţia Vasiliada le are pentru anul în curs. „Pe parcursul anului 2014, preconizăm să sprijinim în cadrul celor trei centre de zi pentru copii aproximativ 150 de copii, şi concomitent cu sprijinul oferit acestora ne propunem să sprijinim totodată părinţii copiilor pentru a-şi găsi locuri de muncă dar şi în alte demersuri pe care ei le intenţionează, astfel încât aceştia să poată asigura un suport social copiilor lor şi întregii familii. De asemenea, avem în vedere să acordăm sprijin pentru 50 de persoane cu dizabilităţi, sprijinul constând în special în consiliere, formare profesională, ergoterapie şi sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Mai mult, ne-am propus să acordăm sprijin şi anul acesta, continuând un demers al Asociaţiei Vasiliada, al Arhiepiscopiei Craiovei şi al Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a asigura condiţii sigure pentru o viaţă independentă persoanelor care nu au adăpost. În acest sens, avem în Craiova Centrul social de urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile”, unde  în fiecare lună 50 de persoane care nu au unde să locuiască primesc aici sprijin social, găzduire şi asigurarea celor trei mese pe zi”, a completat părintele Adrian Stănulică, preşedintele Asociaţiei Vasiliada.

 
Centre sociale pentru copii, persoane fără adăpost şi persoane cu dizabilităţi
Centrul „Aripi de Lumină” a fost inaugurat la începutul anului 2005, cu scopul de a oferi servicii sociale şi educative copiilor cu risc social din Craiova. Principalul partener al centrului este, înca de la început, Fundaţia Copii in Dificultate. Obiectivul general este dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă ale copiilor şi prevenirea abandonului şcolar. Între activităţile desfăşurate aici amintim:educaţie asistată (meditaţii la limba română, matematică şi limba engleză), servicii sociale primare şi specializate;consiliere psihologică; terapie ocupaţională; servicii de consiliere şi mediere pentru părinţi.
Centrul Social “Sfântul Nicolae” funcţionează din anul 2011. Beneficiarii sunt copii proveniţi din familii defavorizate social, familii care nu au un venit lunar constant şi care întâmpină dificultăţi în creşterea acestora. Obiectivul principal al specialiştilor centrului este reechilibrarea psihică a copiilor prin asigurarea suportului emoţional şi prin intermediul activităţilor de terapie psihologică şi ocupaţională.
Centrul social pentru copii din Filiaşi oferă un complex de servicii sociale: dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală prin consiliere psiho-socială, stimulare senzorială prin activităţi de terapie ocupaţională: desen, colaj, modelaj, pictură; dezvoltarea abilităţilor practice de viaţă independentă; asistenţă  în efectuarea temelor şcolare.
Centrul pentru Copii “Sfântul Stelian” din comuna Lipovu, judeţul Dolj, a fost înfiinţat de către Asociaţia „Vasiliada”, cu sprijinul unei finanţări Phare, activitatea începând din anul 2003. Activităţile centrului sunt susţinute de către Asociaţia „Vasiliada” şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin programul Legea 34. Beneficiarii centrului sunt copii separaţi de părinţi sau care sunt în curs de separare, aflaţi în situaţie de criză din cauza lipsei suportului familial. Activităţile centrului: terapie ocupaţională, activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber, educaţie asistată, consiliere psihologică şi socială.

Centrul de Informare şi Consiliere pentru persoane cu dizabilităţi „Sfânta Ecaterina” din Craiova a fost înfiinţat în anul 2008 de către Asociaţia Vasiliada odată cu implementarea proiectului „Centrul de Informare şi Consiliere pentru persoane cu dizabilităţi „Sf. Ecaterina”, proiect finanţat prin programul Phare Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri de Incluziune Socială. Din anul 2008 Centrul funcţionează în casa parohială a Bisericii Mântuleasa din Craiova.
Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost  „Sfântul Vasile”, Craiova, oferă un complex de servicii care răspund tuturor nevoilor sociale ale persoanelor fară adapost, crescând astfel şansele lor de incluziune socială a acestora. A fost înfiinţat în 2006 în cadrul PIN „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost”. Beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sf. Vasile” sunt persoane adulte, cu sau fără copii, aflate în stradă de o perioadă mare de timp şi care nu au resursele materiale necesare asigurării unei locuinţe. Numărul persoanelor beneficiare în cadrul proiectului ”Subvenţie Legea 34”este de minim 45 lunar.

(Gabriela Popescu)