03.02.2014 – Sfântă Liturghie Arhierească la Biserica „Mântuleasa” din Craiova

Relatari


Numeroşi credincioşi craioveni s-au rugat la Sfânta Liturghie, săvârşită de IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în Biserica Mântuleasa, duminică, 2 februarie, de Praznicul „Întâmpinării Domnului”. Slujba euharistică a fost transmisă în direct de postul regional de televiziune TVR 3 Craiova.
La finalul slujbei religioase, IPS Părinte Irineu a pus la inima credincioşilor cuvânt de învăţătură, subliniind faptul că Praznicul Întâmpinării Domnului este prezent în Biserica noastră ortodoxă la fiecare Sfântă Liturghie. „De fiecare dată spunem împreună cu Dreptul Simeon: «Acum slobozeşte pe robul tău Stăpâne», şi de îndată mintea ni se duce la cuvintele ce încheie Mărturisirea de credinţă ortodoxă, Crezul: «Aştept Învierea morţilor şi viaţa veacului  ce va să vie». Tot cu Dreptul Simeon suntem la Sfânta Liturghie atunci când primim Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, aşteptând primirea Domnului spre a fi împreună cu El în viaţa veşnică. Aşadar, cele două Sfinte Evanghelii rânduite spre a fi citite în această zi la Sfânta Liturghie, vindecarea fiicei femeii cananeence şi Întâmpinarea Domnului de către Dreptul Simeon, ne sunt prezentate într-un frumos buchet de învăţături spre bucurie duhovnicească, spre nădejdea în viaţa veşnică pe care ne rugăm întotdeauna Bunului Dumnezeu să o dobândim”, a încheiat IPS Irineu.
 
Biserica Mântuleasa – repere istorice
Biserica Mântuleasa a fost ridicată în jurul anului 1790, având o formă arhitecturală tipic muntenească. Sfântul lăcaş a fost construit pe fundaţiile unei biserici de lemn mult mai vechi pe care istoricii o datează în jurul anilor 1680, fiind ctitorită de către Despina Doamna. Biserica avea şi un cimitir adiacent, care a existat până la mijlocul secolului al XIX-lea când, în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cimitirele au fost desfiinţate de pe lângă biserici. Sfântul lăcaş a fost restaurat integral la sfârşitul secolului al XIX-lea, când au fost adăugate turnurile de la intrare şi a căpătat stilul arhitectural neoclasic, pictura fiind realizată de către cunoscutul pictor Costache Petrescu. Biserica Mântuleasa este declarată monument istoric, fiind inclusă în lista monumentelor istorice din judeţul Dolj. Printre slujitorii bisericii care au marcat istoria Bisericii Mântuleasa amintim pe preotul Ilie Dumitrescu, cel care a refăcut biserica în secolul XX, preotul Dimitrie Ciuciu, care a avut de suferit din cauza prigoanei comuniste, şi pe preotul prof. Alexie Buzera, cunoscut profesor de muzică bisericească.  
       Începând cu anul 2011, Biserica Mântuleasa a intrat într-un amplu proces de restaurare şi consolidare în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene, sfântul locaş fiind resfinţit, în urma finalizării acestor lucrări, în data de 3 noiembrie 2013 de către IPS Părinte Mitropolit Irineu.

Diac. Gheorghe Cioiu