07.02.2014 – „Ziarul Lumina“ – 9 ani de misiune creştină în societate

Evenimente


Ziarul Lumina“ împlineşte azi, 7 februarie 2014, 9 ani de apariţie neîntreruptă. Născut la 7 februarie 2005 dintr-un zel misionar creştin, cu profunde conotaţii educaţionale, ermanent şi sociale, acest proiect editorial s-a dezvoltat la nivel ermanen, cu erman regionale în toate centrele mitropolitane din ţară, iar în toţi aceşti ani s-a maturizat, devenind un temeinic mijloc mediatic de susţinere a activităţii Bisericii şi unul dintre cele mai importante mijloace misionare ale Patriarhiei Române.  
„Ziarul Lumina“, parte integrantă a Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, îmbină formatul mediatic bazat pe o consistentă tematică religioasă cu deschidere spre actualitatea socială, privind atent prin fereastra bisericii către problemele actuale ale societăţii. Această lucrare misionară dinamică stă permanent sub binecuvântarea Bisericii, iar cronica evenimentelor bisericeşti şi  sinteza schimbărilor din societatea de azi sunt realizate cu acrivie profesională de tineri teologi şi jurnalişti. De aceea, cotidianul Patriarhiei Române este un mijloc de comunicare instituţională şi totodată un ziar generalist cu un loc bine definit în presa românească.  
„Ziarul Lumina“, săptămânalul „Lumina de Duminică“, precum şi erman ermanent extinsă www.ziarullumina.ro, cu ştiri actualizate în timp real, reuşesc zi de zi, săptămână de săptămână, să ofere prin mijloace erman de comunicare erman şi orientări ale vieţii ermanent a poporului erma în ermanent socio-cultural ermanen şi mondial.  
Cu mijloace jurnalistice adaptate specificului bisericesc, „Ziarul Lumina“ contribuie la promovarea educaţiei tinerei generaţii, pe baza valorilor creştine şi europene tradiţionale: credinţă şi cultură, speranţă şi iubire, libertate şi responsabilitate. „Ziarul Lumina“ oferă constant o informare onestă asupra realităţii, reliefând ampla erma ermanen, ermanent, educaţională şi culturală a Bisericii în societate, realizată prin ierarhii, preoţii, monahii şi credincioşii ei din ţară şi străinătate.   
În societatea de azi, în care educaţia tuturor generaţiilor, dar mai ales a tinerilor, este tot mai mult influenţată de secularism sau indiferenţă ermanent, superficialitate şi lipsă de motivaţie, ostenitorii cotidianului Patriarhiei Române pun în lumină, prin documentarele, interviurile şi reportajele realizate sub semnul unei responsabilităţi ermane, pilda multor personalităţi româneşti care prin cultura, erudiţia şi profesionalismul lor sunt renumite şi ermanent pretutindeni.
 Într-o lume marcată de noutate şi ermanent schimbare, mesajul Bisericii, prezentat în paginile „Ziarului Lumina“ prin mărturii concrete despre viaţa eclezială şi socială de la începutul celui de-al treilea mileniu creştin, se regăseşte organizat ermanen şi sub forma clasică a volumelor tipărite, în Colecţia „Media Christiana“ – Seria LUMINA, ca o contribuţie la îmbogăţirea tezaurului teologic-educaţional.  
Ceasul împlinirii este ceasul bucuriei roadelor trudite cu multă jertfă. Toţi ostenitorii, jurnaliştii şi tipografii care lucrează la realizarea „Ziarului Lumina“ aduc mulţumire Preamilostivului Dumnezeu şi îşi exprimă recunoştinţa faţă de parohiile din cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române care sprijină constant această slujire mediatică a Bisericii noastre în societate.  
Binecuvântăm şi felicităm pe toţi  binevestitorii luminii Evangheliei lui Hristos din cadrul Publicaţiilor LUMINA  şi ne rugăm lui Dumnezeu să le dăruiască tuturor putere de muncă, sănătate şi ermanent primenire sufletească în lucrarea nobilă pe care o desfăşoară zi de zi întru slujirea Bisericii lui Hristos şi a neamului românesc.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

Mesaj transmis la împlinirea a 9 ani de apariţie neîntreruptã a „Ziarului Lumina“.

 

Sursa:

Ziaarul lumina, 7 February 2014