07.02.2014 – Ziarul „Lumina”, la ceas aniversar

Evenimente


 
Care este rolul şi locul „Ziarului Lumina“ în peisajul actual al presei scrise din ţara noastră?  
Ce reprezintă pentru Înaltpreasfinţia Voastră această publicaţie?  
Aceste două întrebări le-am adresat câtorva dintre ierarhii Bisericii noastre, cărora le mulţumim pentru răspunsuri. Vă mulţumim şi dumneavoastră, cititorilor noştri, pentru fidelitatea arătată de-a lungul celor nouă ani ai „Ziarului Lumina“, de când ne citiţi şi sunteţi alături de noi, cei care ne străduim să aducem în paginile acestui ziar informaţii din viaţa bisericească, dar şi articole prin care prezentăm oameni, locuri şi evenimente deosebite din prezentul şi trecutul nostru. 
„Este foarte folositor pentru viaţa credincioşilor noştri“
„Ziarul Lumina“ este socotit pe drept cuvânt un exemplu autentic de activitate jurnalistică în peisajul presei româneşti de astăzi. Prin el se oferă modele de pedagogie creştin-ortodoxă într-o lume în care, de cele mai multe ori, cititorul este tentat de senzaţional. Această lucrare este eminamente misionară, îndreptată în sprijinul celor ce caută să afle adevărul şi doresc să-L primească pe Hristos în viaţa lor. Desigur, toate aceste informaţii nu se descoperă decât în lumina Duhului Sfânt, o lumină harică ce promovează întotdeauna binele şi frumosul.
Prin urmare, rolul „Ziarului Lumina“ în contextul media de astăzi nu este decât unul foarte folositor pentru viaţa credincioşilor noştri. 
În acest sens, publicaţia noastră are un loc de frunte, mai ales că, după cuvântul Mântuitorului, lumina trebuie pusă în sfeşnic ca să strălucească permanent în inimile iubitorilor de Dumnezeu.
„Ziarul Lumina“ constituie pentru noi şi pentru credincioşii din Mitropolia Olteniei împlinirea unei lucrări pastoral-misionare, absolut necesară într-o lume secularizată. Adresându-se preoţilor şi credincioşilor, „Lumina“ aduce în actualitate învăţătura evanghelică, experienţa Sfinţilor Părinţi şi viaţa liturgică a Bisericii noastre Ortodoxe. De asemenea, ziarul nu uită nici de persoanele de seamă din trecut şi de astăzi, adevărate modele în formarea credincioşilor încredinţaţi nouă spre păstorire.
Pentru toate împlinirile frumoase pe care „Ziarul Lumina“, „Lumina de Duminică“ şi Ediţia de Oltenia a „Ziarului Lumina“ le-au adus şi le aduc permanent în viaţa credincioşilor olteni, rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască ostenitorilor şi cititorilor „Ziarului Lumina“ multă sănătate şi la mulţi ani!

† Irineu, Mitropolitul Olteniei

 

Sursa:

Ziarul Lumina, 7 February 2014