11.02.2014 – Biserica Harşu din Craiova şi-a serbat ocrotitorul: „Sfântul Haralambie suferă împreună cu Mântuitorul Hristos”

Relatari


 
În ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Haralambie, Parohia craioveană Harşu şi-a serbat cel de al doilea hram. Cu acest prilej, în mijlocul credincioşilor a poposit Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. 
Câteva zeci de credincioşi au venit la rugăciune în Biserica cu hramurile „Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana” şi „Sfântul Mucenic Haralambie” din Craiova, pentru a aduce cinstire celui de-al doilea ocrotitor al sfântului lăcaş. Sfânta Liturghie a fost oficiată de IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a pus la inima credincioşilor prezenţi cuvânt de învăţătură despre viaţa pilduitoare a Sfântului Mare Mucenic Haralambie. „Sfântul Haralambie, ca un mărgăritar şi ca un diamant puternic, a luat jugul Mântuitorului Hristos, devenind prin Taina Hirotoniei arhiereu. Şi îmbrăcându-se cu haina muceniciei şi mărturisirii, şi-a dus crucea până la capăt, răbdând chinuri de la cei care, întunecaţi la minte fiind, se închinau idolilor. El a vieţuit în smerenie şi L-a avut pe Mântuitorul Hristos ca tărie în inima sa. Deci, tăria şi îndrăzneala sfinţilor mucenici este Însuşi Hristos Domnul care, deîndată ce omul a primit Botezul, s-a sălăşluit întru el. Noi avem prin Taina Sfântului Botez pe Preasfânta Treime sălăşluită în interiorul nostru. Dumnezeu şi-a făcut lăcaş în casa noastră sufletească de pământ şi acum, ca odinioară, nu ţine cont de puterea Sa cea dumnezeiască cea mai presus de fire şi de cuget, şi se aşază în noi, în locuinţa noastră pământească. În Sfântul Haralambie, Dumnezeu a sălăşluit şi şi-a arătat puterea Sa. De aceea spunem cu cuvintele Psalmistului: «Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel!». Deci, în Sfântul Haralambie şi în toţi sfinţii Dumnezeu săvârşeşte minuni. În primul rând, pentru că sfântul rabdă chinuri pe care omul obişnuit nici nu le poate suferi. El este întărit totdeauna de puterea lui Dumnezeu. Este bătut până la epuizare. I se ia carnea de pe el, este tras pe roată, este ars cu făclii. Câte mintea omenească a putut scorni, atâtea chinuri au suferit sfinţii mucenici. Prin urmare, Sfântul Haralambie suferă aceste chinuri împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos”, a spus IPS Părinte Irineu.

 
            La final, Mitropolitul Olteniei a felicitat pe cei doi slujitori ai Parohiei Harşu, preoţii Viorel Dică şi Picu Ocoleanu, ostenitori şi la Centrul Eparhial în calitate de consilieri, pentru activitatea desfăşurată. La rândul său, preotul paroh Viorel Dică a mulţumit IPS Părinte pentru arhiereasca binecuvântare şi pentru Sfânta Liturghie săvârşită. Pentru osteneala depusă la înfrumuseţarea sfântului lăcaş, trei oameni de bine din parohie au primit gramate de mulţumire, semnate de IPS Părinte Mitropolit.
 
 
Din istoria Bisericii Harşu
 Biserica cu hramuriele „Sfinţii Ioachim şi Ana” şi „Sfântul Haralambie”, cunoscută sub numele de Harşu, este situată în apropierea pieţei centrale a municipiului Craiova. Denumirea uzuală vine de la ctitorul principal, Aşu Sîn Traian Ot Vrast, cel care a temeluit-o între anii 1802-1806. În preajma anului 1800, boierul gestiona târgul săptămânal al oraşului, care se întindea pe terenul dintre biserică şi locul pe care este construit astăzi Penitenciarul şi fostul Regiment 26 Rovine. De aceea, în catagrafia bisericilor oraşului Craiova din anii 1813-1815, biserica este înscrisă sub numele „Ot Oborul Târgului“, adică „de afară”.  În cei peste 200 de ani de existenţă, sfântul locaş a cunoscut mai multe reparaţii şi renovări, ultima fiind încheiată în 2008, la 7 septembrie, când biserica a fost resfinţită de IPS Părinte Mitropolit Irineu.
            Anul trecut, de hramul Sfântului Mare Mucenic Haralambie, IPS Părinte Irineu a sfinţit noua capelă a parohiei, închinată Sfântului Irodion de la Lainici. Lucrarea este integrată într-un amplu complex parohial din care mai fac parte cancelaria parohială, biblioteca şi o sală de conferinţe.
 

diac. Ioniţă Apostolache