13.02.2014 – Adunarea Naţională Bisericească la Patriarhie

Evenimente


 
În Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a avut loc  ședinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti a Bisericii Ortodoxe Române.
După citirea apelului nominal, şedinţa a fost deschisă de Patriarhul României.
După deschiderea şedinţei a urmat desfăşurarea lucrărilor pe Comisii: Comisia administrativ-juridică şi de validare (Sala „Sanctus Dionysius Exiguus”); Comisia socială şi pentru comunicaţii media (Sala „Sanctus Iohannes Cassianus”); Comisia culturală şi educaţională(Sala „Sanctus Niceta Remesianae – Episcopus); Comisia economică, bugetară şi de patrimoniu imobiliar – bunuri bisericeşti (în Sala „Sanctus Princeps Stephanus Magnus);Comisia pentru românii ortodocşi de peste hotare (Sala „Sancta Parascheva). Apoi, la reluarea lucrărilor în plenul Adunării Naţionale Bisericeşti au fost prezentate rapoartele acestora. De asemenea, au fost rostite cuvântări în plen.
Membrii Adunării Naționale a Bisericii Ortodoxe Române au examinat raportul anual al Consiliului Național Bisericesc, referitor la activitatea Bisericii Ortodoxe Române din anul trecut.
La final, Patriarhul României a prezentat concluziile: „Anul 2013, consacrat în Biserica Ortodoxă Română ca An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi an comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae, a fost unul rodnic în activităţi pastorale şi sociale, puse în slujba credinţei ortodoxe şi a multor oameni bolnavi, săraci sau aflaţi în dificultate. Susţinerea acestor activităţi multiple ale Bisericii  Ortodoxe Române nu este însă o lucrare ușoară, ci necesită multă dăruire de sine şi răbdare din partea celor angajaţi în misiunea ei ”.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit și despre obstacolele întâmpinate în desfășurarea activității Bisericii: „blocarea temporară a liniilor de finanţare europene, blocarea multor posturi în cadrul administraţiilor locale, care reprezintă principalii parteneri ai Bisericii, sărăcia generată de criza economică şi numărul crescând de solicitanţi de servicii medico-sociale”.   
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a mai spus că prin credință, iubire milostivă și hărnicie se poate sluji aproapele.
„Faptul că anumite aşezăminte social-filantropice cu posibilităţi materiale modeste reuşesc, totuşi, să dezvolte şi să susţină servicii sociale cu caracter permanent la standardele cerute de legislaţia europeană în vigoare constituie o încurajare şi o speranţă că, prin credinţă, iubire milostivă şi hărnicie, putem aduce la îndeplinire porunca Domnului nostru Iisus Hristos de a sluji aproapelui”, a spus Preafericirea Sa.
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a mulțumit, la final, tuturor celor care au ajutat Biserica anul trecut.
„Aducem mulţumiri membrilor Adunării Naţionale Bisericeşti pentru activitatea desfăşurată la şedinţele anuale la care au participat şi vă dorim ajutorul lui Dumnezeu ca să ajutaţi în continuare, indiferent dacă statutul nu mai permite unora să mai fie realeşi pentru că au deja două mandate. Deci, noi continuăm misiunea începută chiar dacă nu mai suntem membrii de drept sau de onoare într-o Adunare Naţional Bisericească”, a mai spus Preafericirea Sa.
Adunarea Naţională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale, format din membrii Sfântului Sinod şi din câte trei reprezentanţi (un cleric şi doi mireni) ai fiecărei eparhii.

Source: 

basilica.ro