20.01.2019 – Întrunirea Adunării Eparhiale a Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei

Evenimente

În ziua de 19 ianuarie 2019, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, la Craiova a avut loc întrunirea Consiliului Eparhial  și a Adunării Eparhiale. Evenimentul s-a desfășurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, în Aula „Nestor Vornicescu”.

După prezentarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor eparhiale în Consiliul Eparhial, în Paraclisul facultății a avut loc slujba de Te Deum, ca semn de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru toate realizările din anul 2018 și ca rugăciune de binecuvântare pentru activitățile noului an 2019.


La începutul ședinței Adunării Eparhiale, după constatarea numărului legal de membrii, Părintele Mitropolit Irineu a declarat Adunarea Eparhială legal constituită. Mai departe, a urmat ca raportorii comisiilor Adunării să dea citire rapoartelor pentru următoarele comisii: administrativ-bisericească, culturală și educațonală, economică, bugetară și patrimonială, social-filantropică, silvică și agricolă și organizatorică, juridică și de validare. După acest moment, au fost supuse la vot rapoartele de activitate pe anul 2018, măsurile propuse pentru anul 2019, precum și bugetul de venituri și cheltuieli.

Cuvântul de încheiere al Adunării Eparhiale i-a aparținut ÎPS Irineu, care a dorit să vorbească despre semnificația acestei întruniri. Mai întâi a mulțumit lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfinților ocrotitori ai Arhiepiscopiei Craiovei pentru rezultatele obținute în anul 2018. Această lucrare a membrilor Adunării este realizată în numele lui Dumnezeu și spre slujirea oamenilor. „Adunarea noastră eparhială are menirea ca să realizeze că Dumnezeu este cu noi și că El ne ajută. Noi suntem chemați de Dumnezeu ca să putem lucra, să putem îndeplini acest lucru. Noi, în Adunarea Eparhială, ne silim pentru mântuirea noastră, dar și pentru a celorlalți. Dacă nu știm să mulțumim lui Dumnezeu, nici nu vom putea fi capabili ca să ducem mai departe aceste daruri ale lui Dumnezeu”.


De asemenea, nu trebuie să uităm că toți facem parte din Biserica lui Hristos, în care suntem mădulare cu o lucrare sau cu un dar anume. Raportarea trebuie să fie mereu pe verticală și cu gândul la mântuirea noastră și la a celor din jurul nostru. „Biserica este corabia mântuirii și cuprinde pe toți oamenii din lume. Nici nu putem gândi că există o altă corabie, pe care Dumnezeu a făcut-o ca să ducă pe cei care i-a creat, spre Împărăția cerurilor. Corabia aceasta cuprinde pe toți, de la lumea necuvântătoare până la cea cuvântătoare. Este o corabie care nu merge la întâmplare pe marea aceasta. Ea are conducător pe Însuși Mântuitorul Iisus Hristos”.


În încheiere, Părintele Mitropolit a ținut să mulțumească membrilor Adunării Eparhiale pentru implicare și pentru prezență,  părinților consilieri care coordonează sectoarele Arhiepiscopiei și părinților protoierei. Nu în ultimul rând, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit preoților, părinților călugări și monahiilor și mulțimii credincioșilor, alături de care Dumnezeu ne-a rânduit să ne petrecem viața în Sfânta Arhiepiscopie a Craiovei.


(Doru Marcu)