31.01.2019 – Facultatea de Teologie din Craiova și-a prăznuit Sfinții ocrotitori prin liturghie arhierească și prin manifestări culturale

Evenimente

În fiecare an la data de 30 ianuarie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova își prăznuiește prin slujbă arhierească și manifestări culturale hramul închinat Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. În prezența studenților și a cadrelor didactice ale facultății, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, și Preasfințitul Nicodim al Severinului și Strehaiei au săvârșit Sfânta Liturghie în Paraclisul Mitropolitan „Madona-Dudu” din Craiova. Un moment important pentru studenți l-a reprezentat și hirotonia în treapta de diacon, respectiv preot a doi absolvenți ai facultății noastre. Răspunsurile de la strană au fost date de către Corul Facultății de Teologie, dirijat de către Asist. Univ. Dr. Victor Șapcă.


După Sfânta Liturghie, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre importanța cinstirii Sfinților Ierarhi pentru viața așezământului nostru teologic. Studenții au nevoie de modele și de sfinți ocrotitori, atât pe durata cursurilor, dar și mai departe în slujirea de clerici ai Bisericii Ortodoxe. „Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie – Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur ne reunește pe toți ca să-i prăznuim în această sfântă zi de hram a Facultății noastre de Teologie. Facultățile de Teologie din țara noastră au primit acești ocrotitori prin hotărârea Sfântului Sinod și toate își cinstesc cu prăznuire pe acești ocrotitori și învățători ai lumii. Sfinți Trei Ierarhi sunt mijlocitori înaintea lui Dumnezeu, exemple de Părinți teologi, de sfinți, de ierarhi ai Bisericii noastre, ocrotitori și ajutători ai celor din nevoi. Ei sunt serbați împreună pentru ca să arate că Biserica este întotdeauna în unitate”.


În prezența Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan, decanul Facultății de Teologie, ÎPS Irineu a dăruit o raclă cu părticele din sfintele moaște ale Sfinților Serghie și Vah ca prezență vie și model de urmat pentru studenții teologi. Racla va fi depusă în Paraclisul facultății, cu hramul „Sfinții Serghie și Vah”.

Sărbătoarea hramului a continuat printr-un program festiv ce s-a desfășurat în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă. După intonarea Imnului Mitropolitan și a Imnului Gaudeamus, a urmat cuvântul de întâmpinare a invitaților din partea părintelui decan Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan, o scurtă prezentare a realizărilor Facultății din anul 2018, precum și o trecere în revistă a obiectivelor propuse pentru anul 2019. Apoi am ascultat cuvântul de salut din partea conducerii Universității din Craiova, rostit de către Prof. Univ. Dr. Leonardo-Geo Mănescu, delegat al domnului Rector Cezar Spînu. Alte două momente importante ale programului au fost reprezentate de: Cuvântul despre Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, susținut de Diac. Lect. Univ. Dr. Lucian Bot, precum și un scurt repertoriu muzical susținut de Corul Facultății de Teologie, condus de către Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Mazilița și Asist. Univ. Dr. Victor Șapcă.

Cuvântul de final și de binecuvântare i-a aparținut ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, care a vorbit despre importanța Facultății de Teologie în cadrul Mitropoliei Olteniei. Aici au șansa de a se forma viitorii slujitori ai sfintelor altare și ai catedrelor. Mai mult decât atât, prin frumusețea activităților și a scopurilor propuse, Facultatea poate fi considerată cu o grădină a raiului. „Facultatea de Teologie este o grădină unde cultivăm virtuțile, cunoștințele, unde formăm oameni, unde îi deprindem ca să lucreze cu cele sfinte și le creionăm dimensiunea spre cer”.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre dimensiunea duhovnicească a vieții studentului teolog, care trebuie să-l definească prin excelență. Dacă ne gândim la facultate ca la grădina edenică, atunci când ne întrebăm care este pomul vieții, răspunsul nu-l găsim decât în Sfânta Liturghie, Cina festivă la care Domnul ne cheamă să-L gustăm și să vedem că este bun. „Avem și pomul vieții pe care îl conștientizăm, îl identificăm și care este Sfânta Împărtășanie. Fără această participare la viața liturgică, la viața sacramentală, tainică, a Bisericii nu putem să avem o intimitate cu Dumnezeu, care este idealul căutat de către toți. Vrem să stăm de vorbă cu Cineva care să ne asculte, să ne înțeleagă și să ne ajute. Atunci când ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, în contextul Liturghiei, atunci într-adevăr Îl avem pe Dumnezeu în noi și putem spune ca Sf. Apostol Pavel: nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Aceste lucruri trebuie să marcheze și să îl stăpânească pe un teolog”.

La final, ÎPS Irineu a mulțumit părintelui decan pentru implicare, părinților profesori și doamnelor profesoare pentru profesionalismul de care dau dovadă și nu în ultimul rând, tinerilor studenți, cei care sunt chemați să-și descopere talanții și să-i înmulțească cu ajutorul studiilor la care participă în Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Evenimentul s-a încheiat prin participarea la expoziția „Armonii cromatice”, din cadrul Muzeului „Sf. Nicodim” din facultate, coordonată și prezentată de către doamna Lect. Univ. Dr. Emilia Burlan.


(Doru Marcu)