04.02.2019 – Slujire arhierească la Catedrala Mitropolitană „Sf. Mc. Dumitru” în Duminica a XXXII-a după Rusalii

Evenimente

În Duminica a XXXII-a, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sf. Mc. Dumitru” din Craiova, alături de marele eclesiarh Arhim. Vladimir Dărângă și de un sobor de diaconi și preoți. La momentele rânduite, tânărul teolog Mihai-Dorin Bistreanu a fost hirotonit diacon, iar diaconul Ionuț Adrian Vulpe în treapta de preot pe seama parohiei „Sf. Antim Ivireanul”, din protoieria Târgu Cărbunești, județul Gorj.


În această zi s-a dat citire pericopei evanghelice care amintește de întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu vameșul Zaheu, din Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetele 1-10. În cuvântul de învățătură, ÎPS Irineu a vorbit mai întâi despre starea sufletească a lui Zaheu. Nu putem nega că în el exista o dorință și o căutare de a-L afla pe Dumnezeu. Mai mult decât atât, Zaheu se va arăta dispus la pocăință și la îndreptare. De asemenea, deși nu se întâlniseră vreodată, ca un cunoscător al omului, Hristos i se adresează pe nume, ceea ce arată o familiaritate a lui Hristos față de Zaheu. Deși nu îl știa în mod personal, Hristos îl cunoștea pe Zaheu, așa cum ne cunoaște pe fiecare dintre noi. „Mântuitorul Hristos ca Dumnezeu care cunoaște inimile noastre, știa ce avea să se întâmple cu Zaheu. Chemarea pe nume a lui Zaheu și dorința de a rămâne în casa lui ne dovedește că Mântuitorul Hristos a venit spre mântuirea lui. El știa mai dinainte că în casa lui Zaheu se va petrece un lucru minunat, ceea ce înseamnă că Dumnezeu ne cheamă cu diferite momente ca să ne întoarcem la pocăință, fie direct, fie indirect”.

Sf. Evanghelist Luca ne spune că Zaheu s-a ridicat pentru a-L vedea pe Mântuitorul Iisus Hristos, ceea ce înseamnă că avea o dorință puternică și nu una trecătoare. Totuși, Hristos Domnul dorește un alt loc de întâlnire cu Zaheu și acela este în propria lui casă, în spațiul lui. „Această coborâre a lui Zaheu poruncită de Mântuitorul Iisus Hristos este spre îndreptarea lui și spre corectarea lui. Cu rațiunea omenească, dacă ne ridicăm să-l vedem pe Dumnezeu, nu putem să-l vedem decât în smerenie. Se ridică omul prin efortul intelectual, prin cunoașterea rațională, și înțelege câte puțin despre Dumnezeu, dar pentru ca să te împărtășești de Dumnezeu ai nevoie să te cobori din înălțimea mândră și orgolioasă a rațiunii și să vii în smerenie, să stai cu Mântuitorul Hristos, nu undeva unde să te ridici din propria inițiativă, ci undeva unde îți poruncește Dumnezeu adică în casă, nicăieri altundeva decât în Biserică”.


În mod firesc, comportarea lui Zaheu față de Mântuitorul Hristos ne este model și nouă celor de astăzi. Fiecare dintre noi este chemat de Dumnezeu să se coboare din preocupările sale, din mândria sa, și să se întâlnească cu El. Depinde de noi dacă răspundem prin ascultare și cu pocăință. „Dumnezeu nu caută să se întâlnească cu noi în locuri speciale, ci în locul existenței noastre. El vine în casa noastră, în viața noastră, chiar acolo unde am săvârșit de multe ori păcatele. Dumnezeu vine acolo unde este omul, în starea noastră. El este cel care a venit ca să caute oaia cea pierdută, să o ridice pe umerii Săi și să o ducă la Tatăl cel ceresc. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu și nu mai ascultăm de glasul pământului, al lucrurilor trecătoare și al ispitei diavolești, ci ascultăm numai de Dumnezeu, atunci Dumnezeu vine în sufletul nostru. Prin Sfânta Împărtășanie, prin rugăciune, prin Spovedanie, Îl primim pe Mântuitorul Iisus Hristos și făgăduim întotdeauna să ne lepădăm de cele pământești ca să primim pe cele cerești”.


Doru Marcu