12.03.2019 – Săptămână duhovnicească la Seminarul Teologic din Craiova

Evenimente

În fiecare an, în prima săptămână a Postului Sfintelor Paști, elevii seminariști sunt invitați la o săptămână duhovnicească, cu participare la sfintele slujbe, atât dimineața cât și seara. De asemenea, în fiecare după-amiază, după slujba Pavecerniței Mari și a Canonului Sfântului Andrei Criteanul, la propunerea părintelui Arhid. Prof. Pătularu Ionuț, directorul Seminarului Teologic „Sf. Grigorie Teologul” din Craiova, sunt invitați să le vorbească seminariștilor profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova. În prima zi, în seara zilei de 11 martie, s-a aflat în mijlocul nostru Pr. Prof. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, directorul Școlii Doctorale de Teologie „Sf. Nicodim” din Craiova.

Mesajul de început al părintelui profesor Ocoleanu către tinerii noștri seminariști a fost centrat în jurul pericopei din Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetele 8-36, unde este relatată discuția dintre Mântuitorul Iisus Hristos și ucenicii Săi despre semnele vremurilor de pe urmă. „Nu este întâmplător că în seara aceasta, în prima zi de post, s-a citit evanghelia legată de sfârșitul lumii, de a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos”. Vremea postului în care ne aflăm are acest rol de a ne oferi șansa să medităm la viața duhovnicească, dar și la viața de după moarte. Însoțit cu rugăciune, postul ne aproprie de Dumnezeu și ne deschide mintea să înțelegem care este rostul nostru pe pământ. „De ce postim? Pentru ca în felul acesta să ne ascuțim simțurile, mintea, să fim capabili de a ne stăpâni voința și pornirile de orice fel. În cele din urmă, postul nu se referă la a nu mânca sau bea ceva anume. Postul ne ajută să ajungem la o mai bună înțelegere a lucrurilor”.

În continuare, vorbind despre studiul teologiei la nivel seminarial, tinerii au fost îndemnați să se bucure de această perioadă a vieții, când se află sub ocrotirea Bisericii și a celor care se îngrijesc de bunul mers al școlii noastre. Perioada școlarizării în Seminar poate aduce cu ea cele mai frumoase amintiri, dar și cea mai reușită etapă de formare în cele ale educației teologice și laice.

În încheiere, Pr. Ocoleanu i-a îndemnat pe elevii seminariști să se străduiască să dobândească mintea lui Hristos, prin post, rugăciune și sârguință în învățătură, pentru a deveni atleți ai Mântuitorului Hristos și propovăduitori pe mai departe ai mesajului evanghelic.


(Doru Marcu)