25.03.2019 – Slujire arhierească la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ilie” din Craiova”

Evenimente

În Duminica a II-a din Sfântul și Marele Post al Paștilor, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ilie” din Craiova. La momentul rânduit, tânărul Encioiu Cătălin a primit hirotonia întru diacon pe seama parohiei Bîrca, din Protoieria Băilești.

În partea de început a cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit a tâlcuit pericopa evanghelică care amintește despre minunea săvârșită de Mântuitorul Hristos în cetatea Capernaum, anume vindecarea slăbănogului, consemnată de către evanghelistul Marcu, în capitolul 2, versetele 1-12.

Vorbind pentru omul contemporan, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat legătura dintre minte și boală. Fără îndoială, păcatul este cel care roade sănătatea trupului și a sufletului. „Cum a ajuns omul bolnav în felul acesta? Putem să ne gândim la noi înșine. Deși nu suntem paralizați ca cel din Evanghelie, totuși, de multe ori, avem sufletul aproape mort, din cauză că mintea nu mai stă la Dumnezeu. În primul rând, mintea este aceea care ține legătura cu Dumnezeu. Prin minte noi cugetăm, prin minte ne rugăm, prin minte medităm, prin minte noi suntem ridicați la cele cerești. Mintea, care este vârful sufletului, transmite sufletului toate puterile pe care Dumnezeu le împărtășește omului”.

Potrivit înțelepciunii Sfinților Părinți, această pericopă evanghelică a fost așezată la începutul Postului Mare tocmai pentru a arăta omului că putem dobândi iertarea dacă avem credință și dacă ne cerem iertarea înaintea lui Dumnezeu. În tradiția ortodoxă, Sfânta Taină a Spovedaniei are acest rol de a mijloci împăcarea noastră cu bunul Dumnezeu. „Iertarea păcatelor este o lucrare a lui Dumnezeu și este în puterea lui Dumnezeu. Când noi ne spovedim, Dumnezeu ne iartă păcatele. Noi ne spovedim înaintea preotului, însă Dumnezeu este de față. El este Acela care pretutindenea este și toate le împlinește. El este vindecătorul sufletelor și al trupurilor noastre. Avem nevoie de vindecare și pentru a o primi trebuie să venim la Dumnezeu în Biserica Sa”.

În partea de final a predicii, ÎPS Irineu a amintit și de pomenirea Sfântului Ierarh Grigorie Palama, considerat părintele teologiei luminii dumnezeiești sau a harului necreat. Asemenea sfinților, omul trebuie să se curățească de întinăciunea păcatului și să devină vas ales al harului dumnezeiesc.  În această perioadă suntem cu toții chemați să ne spovedim, să fim mai rugători și să nu uităm de faptele milosteniei pentru a primi iertare de la Dumnezeu.
(Doru Marcu)