04.04.2019 – Calendarul activităților pentru obținerea binecuvântării arhierești pentru titularizare în învățământul preuniversitar, disciplina Religie, sesiunea iulie 2019

Evenimente

Având în vedere prevederile metodologiei privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2019 – 2020, Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460./12.11.2018, în acest an etapa de depunere a dosarelor în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj și Dolj privind examenul de titularizare, sesiunea iulie 2019, se va desfășura în perioada 16 – 24 mai.

Centrul Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, prin Biroul de Învățământ, va organiza concursul de obținere a Înaltei Binecuvântări conform cu următorul program:

Etapa I: Depunerea dosarelor la Biroul de Învățământ al Arhiepiscopiei Craiovei potrivit următorului calendar-program:

 1. 9 aprilie, 900 – 1600
 2. 10 aprilie, 900 – 1600
 3. 12 aprilie, 900 – 1600
 4. 15 aprilie, 1230 – 1600
 5. 16 aprilie, 900 – 1300.

Conform prevederilor legale în vigoare, pentru obținerea Înaltei Binecuvântări candidații se regăsesc în următoarele două situații:

A. Persoane care solicită binecuvântarea pentru prima dată în vederea ocupării unui post/catedră de Religie:. Documentele necesare completării dosarului personal sunt următoarele:

 1. Cerere tip;
 2. Copie după Certificatul de naștere;
 3. Copie după certificatul de botez;
 4. Copie după Actul de înfiere (dacă este cazul), eliberat de cancelaria Centrului Eparhial;
 5. Copie după Actul de identitate;
 6. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 7. Copie după diploma de licență și după foaia matricolă și copie după diploma de master și după foaia matricolă (dacă este cazul);
 8. Recomandarea preotului duhovnic;
 9. CV Europass;
 10. 10.  Lista lucrărilor și articolelor publicate.

B. Profesori care au mai solicitat binecuvântarea. Documentele necesare completării dosarului personal sunt următoarele:

 1. Cerere tip;
 2. Adeverință din partea unității de învățământ în care solicitantul a predat în anul școlar trecut (având calificativul didactic minim Bine);
 3. Memoriu de activitate pentru anul școlar trecut, avizat de directorul școlii și de inspectorul de Religie (dacă a mai predat disciplina Religie);
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Recomandarea preotului paroh pe raza căruia se află unitatea de învățământ;
 6. Lista lucrărilor și articolelor publicate;
 7. Un raport din care să rezulte activitățile culturale, sociale și filantropice parohiale la care solicitantul a participat.

Etapa a II-a:  Evaluarea dosarelor și validarea acestora, 16 aprilie, 1300 – 1600.

Etapa a III-a: Proba de interviu, 17 aprilie, 1200; Locația: Casa „Mitropolit Firmilian”, Str. Mitropolit Firmilian, nr. 10, vis-à-vis de Centrul Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei.

Etapa a IV-a: Afișarea rezultatelor, 18 aprilie, 1200.

Inspector Eparhial,

Prof. Doru Marcu