15.04.2019 – Cursuri de asimilare pentru cântăreţii bisericeşti, Seminarul Teologic Ortodox din Craiova, 24.06.-12.07.2019

Evenimente

Mitropolia Olteniei organizează cursuri de asimilare pentru cântăreţii bisericeşti în perioada 24 iunie – 12 iulie 2019, la Seminarul Teologic Ortodox din Craiova.

Înscrierile se vor face la protoieriile din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei şi la eparhiile sufragane Mitropoliei Olteniei în perioada 06-17 mai 2019.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

–         Cerere de înscriere;

–         Recomandarea preotului paroh;

–         Aprobarea consiliului parohial pentru angajarea în urma absolvirii cursurilor de asimilare a candidatului respectiv;

–         Act de studii (minimum 8 clase);

–         Copie de pe Cartea de identitate;

–         Certificat de botez;

–         Cazier;

–         Adresa de înaintare a dosarului de către protoierie/centrul eparhial;

–         Adeverinţă medicală.

Taxa de şcolarizare este de 1500 de lei/persoană, dintre care 600 de lei vor fi achitaţi de către candidat, iar restul de 900 de lei vor fi suportaţi de eparhia din care provine candidatul.