15.04.2019 – Slujire arhierească la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mc. Dumitru” din Craiova

Evenimente

În Duminica a V-a din Postul Sfintelor Paști, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba Liturghiei la Catedrala Mitropolitană „Sf. Mc. Dumitru”, din Craiova. Pentru această prăznuire, Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Marcu, capitolul 10, versetele 32-45, ce face referire la virtutea de căpătâi a creștinilor: smerenia.


În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor craioveni prezenți la slujbă, Părintele Mitropolit Irineu a tâlcuit pericopa evanghelică, pornind de la grija pe care Mântuitorul o manifestă față de Sfinții Apostoli, pregătindu-i pe aceștia pentru pătimirile și moartea Sa. Crezând că după jertfa lui Hristos va urma instaurarea unei noi împărății pământești, apostolii Ioan și Iacob îi cer Învățătorului locuri fruntașe în viitoarea orânduire. Mântuitorul Hristos, ca răspuns la cererea lor, le-a pus înainte două realități: paharul morții și botezul suferinței. Apoi le-a arătat ucenicilor calea spre dobândirea unui loc strălucit în împărația Sa cerească, prin smerenie, slujire a aproapelui și purtarea propriei cruci. „A fi în Împărația lui Dumnezeu este dat a fi doar celor smeriți. Haina smereniei este veșmântul oferit fiecărui suflet prin Taina Sfântului Botez, ce trebuie păzit nepătat pe tot parcursul vieții”.


În continuare, ÎPS Irineu a vorbit despre dobândirea raiului și vieții veșnice întru Dumnezeu ce se poate realiza doar prin inversarea scării valorilor lumii pământești. De asemenea, a amintit de biruirea prin rugăciune și post a tentației puterii și stăpânirii, ispită adusă de diavol chiar și asupra Mântuitorului Hristos. Dacă viața omului se află sub atingerea morții și a păcatului, suntem chemați de Biserică prin Sfintele Taine să pregustăm din trăirea în „Împărăția lui Dumnezeu, condusă cu înțelepciune, după darul Sfântului Duh, întru smerenie. Viața în Biserică este mărginită de coordonatele: am ajuns și nu încă în Împărăție. Am ajuns prin Liturghie și nu încă, până la venirea lui Hristos și judecata cea din urmă”. Așadar, creștinul este cu Hristos în Împărația Cerurilor, prin și în Biserică, dar este și purtător al propriei cruci, supus ispitelor și căderilor. Verdictul pentru fiecare suflet îi va aparține lui Dumnezeu în urma judecății la cea de a Doua Venire.


Înainte de final, Părintele Mitropolit a amintit de faptul că Duminica a V-a din Postul Paștilor este închinată Sfintei Maria Egipteanca, chipul pocăinței și model de urmat pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, a îndemnat la continuarea postului și a canonului de rugăciune pentru a simți bucuria pascală a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.


(Doru Marcu)