30.04.2019 – Liturghie arhierească la Mănăstirea „Sf. Gheorghe” – Prisaca, Craiova

Evenimente

În data de 29 aprilie 2019, a doua zi a Sfintelor Paști, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântul Gheorghe – Prisaca, localizată la marginea municipiului Craiova. Bucuria a fost una îndoită pentru că în această zi s-a prăznuit și Sf. Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință și ocrotitorul sfintei mănăstiri.


În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți, Părintele Mitropolit Irineu a explicat lucrarea lui Dumnezeu de îndumnezeire a omului, împlinită deplin prin pătimirea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos: „Ziua Învierii Mântuitorului este ziua unică în istoria lumii,  pentru că în această zi Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu înomenit, a biruit moartea, a biruit iadul, a biruit răul și a înviat din morți. Această biruință este o îndreptare a lumii și a omului, o reînnoire a ființei umane”.

Demn de subliniat este și faptul că nu greșeala comisă de Adam și izgonirea acestuia din Rai sunt motivele întrupării Fiului lui Dumnezeu, ci planul lui Dumnezeu de a-l face pe om părtaș dumnezeieștii firi. Îndumnezeirea firii umane s-a realizat deplin în Iisus Hristos, prin unirea desăvârșită dintre firea Sa umană și cea dumnezeiască, în care armonia și comuniunea divino-umană a fost absolută. Așadar, este de la sine înțeles că minunile săvârșite de Iisus Hristos sunt expresia clară a celor două firi cuprinse în El, divină și umană.

Mai departe, ÎPS Irineu a punctat învățătura despre comuniunea deplină între Tatăl cel Ceresc și Fiul Său înomenit și importanța acesteia în lucrarea de restaurare a lumii: „Cunoașterea și vederea Tatălui sunt specifice Fiului și este o calitatea a Fiului de a avea aceeași ființă cu Tatăl și de a cunoaște pe Tatăl și de a vedea pe Tatăl. Nouă ni s-a dat posibilitatea aceasta de a vedea pe Tatăl prin Fiul, așa cum și în viața noastră vedem părinții prin chipurile copiilor”. Hristos Domnul este calea de cunoaștere a Tatălui și în același timp, prin jertfa Sa pe cruce, întreaga fire a fost restaurată, iar toți oamenii au fost răscumpărați din întunericul păcatului și al morții. Prin urmare, se poate discuta despre o jertfă cosmică, din care se împărtășește și cerul și pământul, iar oameniilor li se oferă posibilitatea sfințeniei și a veșniciei.

Cele mai bune exemple de îndumnezeire și înviere, din moartea păcatelor și a patimilor, sunt sfinții, iar marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, este un model în acest sens. Sfântul Gheorghe a biruit pe diavolul prin mărturisirea sa de credință asumată până la moarte și a dobândit viața cea veșnică în Împărația lui Dumnezeu.

La finalul cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu ne-a îndemnat la continuarea praznicului Învierii așa cum este potrivit rânduielii creștinești, dar a și ținut să felicite pe cei care poartă numele Sf. Mc. Gheorghe.