01.05.2019 – Liturghie arhierească în a III-a zi de Paști la Băilești

Evenimente

În a treia zi de prăznuire a Sfintelor Paști, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta Liturghie în mijlocul credincioșilor adunați la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Băilești, județul Dolj. Alături de Înaltpreasfinția Sa a slujit și Părintele Protoiereu Neacșu Cătălin, cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de binecuvântare adresat creștinilor prezenți, ÎPS Irineu a vorbit despre pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca în care se relatează despre călătoria de la Ierusalim la Emaus a ucenicilor Luca și Cleopa, alături de Hristos cel înviat. Distanța dintre aceste localități nu era foarte mare, iar străinul ce îi însoțea pe ucenici, văzându-i întristați de moartea lui Iisus Hristos, Nazarineanul, le tâlcuiește acestora toate proroociile Vechiului Testament legate de Mesia. „Este prima dată când Sfântul Evanghelist Luca arată că Mântuitorul Hristos Se interpretează pe Sine, Se comentează pe Sine, profețește despre Sine, pentru că El este Acela care a vorbit prin prooroci, a arătat celor drepți din Vechiul Testament cum avea să se nască, să crească, să se răstignească și să învie Mesia, izbăvitorul și răscumpărătorul neamului omenesc”. Odată ajunși la destinație, Luca și Cleopa îl roagă pe necunoscut să cineze cu ei, dându-i întâietate la frângerea pâinii. Acesta este momentul în care străinul dispare, iar cel doi Îl recunosc ca fiind învățătorul lor, Hristos cel răstignit, mort și înviat a treia zi. Cu alte cuvinte, Mântuitorul le-a tâlcuit lui Luca și Cleopa proroociile din Vechiul Testament cu referire la Sine, spre a rezidi inimile lor, crescându-le întru credință și dragoste de Dumnezeu. Inima este aceea care s-a aprins la auzul cuvintelor Ziditorului, însă a fost ținută spre a nu da mărturie despre prezența imediată, fizică, a lui Hristos Mântuitorul.

Mai apoi, Părintele Mitropolit Irineu a punctat importanța frângerii pâinii ca îndemn la împărtășirea euharistică din Sfânta Liturghie și mijloc al deschiderii ochilor sufletești ai fiecărui credincios spre cunoașterea lui Dumnezeu. O relevanță deosebită o are și faptul că Hristos dispare după frângerea pâinii, „întrucât El este văzut pentru că este Dumnezeu și poate să intre în lumea noastră, însă este și nevăzut pentru că El este Duh, așa cum spusese Mântuitorul Hristos, Duh este Dumnezeu și cel care se închină Lui trebuie să I se închine în Duh și adevăr. Acest duh de care vorbește Sf. Ioan Evanghelistul nu este altceva decât duhul credinței noastre, iar adevărul este Evanghelia”.

La finalul cuvântului de învățătură, ÎPS Irineu a subliniat importanța acestei arătări a lui Hristos pentru fiecare creștin, fiind învățați că după înviere, Dumnezeu nu mai sălășluiește fizic printre oameni, ci prezența lui este reală prin Taina Sfintei Euharistii. Prin dumnezeaiasca Liturghie și împărtășire, credincioșii au legătură nemijlocită cu toți Sfinții, rugându-i pe aceștia să mijlocească în fața Sfintei Treimi pentru mântuirea sufletelor lor și ocrotirea țării noastre, a localităților și familiilor noastre.

(Doru Marcu)