06.05.2019 – Liturghie arhierească și târnosire de biserică în Craiova

Evenimente

În Duminica a II-a după Paști, cunoscută sub numele de Duminica Sfântului Apostol Toma, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sf. Nifon”, Craiova, pentru a târnosi biserica cu hramurile Sf. Nifon și Sf. Ioan Botezătorul și pentru a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Lăcașul de cult a fost construit între anii 2011 și 2018, fiind înfrumusețat printr-o pictură în frescă. Lucrările au fost coordonate și realizate prin strădania părintelui paroh Mihai Narcis Nedelcu, care pentru efortul depus la ridicarea sfintei biserici a fost hirotesit în treapta de iconom stavrofor.

În cadrul Sfintei Liturghii, s-a citit pericopa evanghelică de la Sf. Ev. Ioan, capitolul 20, versetele 19-31, explicată credincioșilor de Părintele Mitropolit Irineu în cuvântul de învățătură. Deși fuseseră înștiințați de către femeile mironosițe și mai apoi de către Luca și Cleopa, Sfinții Apostoli trăiau încă sub imperiul spaimei, alegând să stea încuiați în casa unuia dintre ei. Într-un astfel de moment li se arată Mântuitorul Hristos, intrând la ei prin ușile încuiate. „Hristos, cel ce se arată Apostolilor este același și totodată altul; același Care a fost răstignit și altul prin aceea că a înviat. Prin înviere, El nu a renunțat la trupul luat din fecioara Maria, ci a îndumnezeit, a sfințit, a transfigurat, adică a pătruns, precum fierul este pătruns de foc, firea omenească de dumnezeire. El trece prin ușile încuiate cu trupul acesta, deși unul spiritualizat. Pe de altă parte, și materia se lasă pătrunsă de Hristos, recunoscându-L ca și Creator și Cel prin care ea ființează”.


Părintele Mitropolit Irineu a punctat și motivul acestei arătări a Domnului, anume spre a confirma realitatea învierii întregii lumi și mai ales Sfântului Apostol Toma: „Sfântul Toma nici pe departe nu este un necredincios. El crede în Mântuitorul Hristos, știe că Mântuitorul Hristos este Dumnezeu, L-a văzut făcând minuni, L-a văzut înviind morți, a auzit că S-a schimbat la Față pe muntele Tabor, însă el cere o probă care să arate învierea. Dorința apostolului de pipăi coasta Învățătorului pătrunsă de suliță și locul piroanelor de la mâini și picioare nu este întâmplătoare, căci răstignirea Domnului fundamentează taina Botezului și a Împărtășaniei”.

Încredințarea asupra învierii este cel mai important demers spiritual, căci „învierea este speranța  noastră de a fi cu Hristos și credința că El este prezent în Sfânta Biserică, prin Sfintele Taine și că El ne conduce în Trupul Său tainic, fiind capul acestui trup, care direcționează întregul organism, spre viața veșnică și în același timp, pe fiecare dintre noi. Așa cum a stat de vorbă cu Sfântul Toma, așa stă de vorbă cu fiecare dintre noi, ne deșlușește nedumeririle noastre, ne alungă îndoielile și ne certifică că El este viu și prezent în întreaga lume întotdeauna și până la sfârșitul veacurilor”.

La finalul predicii, ÎPS Dr. Irineu le-a mulțumit și i-a felicitat pe toți aceia care și-au adus contribuția la ridicarea și înfrumusețarea bisericii sfințite și a înălțat gând de rugăciune către Dumnezeu ca fiecare dintre aceștia să fie răsplătit cu daruri cerești și pământești.


(Doru Marcu)