17.06.2019 – Liturghie arhierească la Praznicul „Pogorârea Duhului Sfânt” în Catedrala Mitropolitană din Craiova

Evenimente

În această duminică, 16 iunie 2019, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a liturghisit în Catedrala Mitropolitană „Sf. Mc. Dumitru” din Craiova, alături de Marele Eclesiarh Arhim. Vladimir Dărângă și de un sobor de preoți și diaconi. Pericopa evanghelică a fost citită din Evanghelia după Ioan, din capitolul 7, versetele 37-53. Imediat după Heruvic, diaconul Tudorescu Nicolae Laurențiu a primit hainele preoțești, fiind numit preot pe seama parohiei Horăști, din Protoieria Târgu-Jiu Sud, județul Gorj.

După împărtășirea credincioșilor, Părintele Mitropolit Irineu s-a rugat în genunchi pentru păcatele poporului și pentru iertarea celor adormiți întru nădejdea învierii, dar și pentru binecuvântarea ramurilor de nuc.

În predică, ÎPS Irineu a amintit despre sărbătorile care ne-au deschis ușile raiului, începând cu învierea din morți a Domnului Hristos și culminând cu Rusaliile sau Cincizecimea, adică 50 de zile de la Înviere: „Sărbătoarea de astăzi – Pogorârea Duhului Sfânt – se înscrie în ciclul sărbătorilor pascale, de la Învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos, la Înălțarea la ceruri, și apoi la trimiterea Preasfântului Duh peste Sfinții Apostoli”.

Numită „Duminica mare”, ziua de astăzi reprezintă pentru creștini ziua întemeierii văzute a Bisericii: „Pogorârea Duhului Sfânt este momentul culminant, este actul prin care Mântuitorul Iisus Hristos împlinește toate cele necesare pentru zidirea Bisericii”.

Părintele Mitropolit a vorbit de prezența Sfântului Duh în lume în mai multe feluri. Mai întâi, cunoaștem faptul că la începuturile creației Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Apoi, la crearea omului, Dumnezeu a suflat suflare de viață peste om și credem că pururea omul este însoțit de puterea dumnezeiască. Primirea botezului în numele Sfintei Treimi nu este altceva decât primirea Duhului Sânt, fiind pecetluiți spre sfințire.

Din punct de vedere dogmatic, în Crezul niceo-constantinopolitan mărturisim pe Duhul Sfânt, „Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci”.

Cu toate că acel eveniment a avut loc cu mii de ani în urmă, prin Biserică, Sfântul Duh este mereu prezent și ni-l face mereu prezent pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ne împărtășim de prezența lui Dumnezeu prin Sfintele Taine, prin rugăciunile Bisericii, prin tot ceea ce are o dimensiune spirituală: „Credința noastră este întărită de Preasfânta Treime. Pe Aceasta noi o mărturisim întotdeauna când ne facem semnul Sfintei Cruci În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Credința noastră este la botez, este în Sfânta Liturghie, când rostim cu toții Crezul și mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Așadar, în toate Sfântul Duh este lăudat și preamărit, este chemat ca să lămurească cunoștințele noastre, așa cum a făcut-o cu Sfinții Părinți ai Bisericii noastre de lungul veacurilor”.

 (Doru Marcu)