24.06.2019 – Slujire arhierească în Paraclisul Mitropolitan „Madona-Dudu” din Craiova

Evenimente

În Duminica întâi după Rusalii, moment în care sunt prăznuiți toți sfinții cunoscuți și necunoscuți ai Bisericii creștine, Înaltpresfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit dumnezeiasca liturghie la Paraclisul Mitropolitan „Madona-Dudu” din Craiova. Pericopa evanghelică citită vorbește despre urmarea lui Hristos și despre mărturisirea credinței înaintea oamenilor și a fost preluată din Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 32-33 și 37-38.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți, ÎPS Irineu a amintit de înțelepciunea Sfinților Părinți de a rândui prăznuirea sfinților Bisericii imediat după praznicul Pogorârii Sfântului Duh, moment în care Biserica a fost întemeiată în chip văzut. În mod clar există o legătură între sfinți și Biserică, între sfinți și Sfântul Duh și între sfinți și Sfânta Treime. Cu alte cuvinte, rostul Bisericii este acela de a crește sfinți pentru Împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, referitor la pericopa evanghelică, mărturisirea lui Hristos atrage după ea și sfințenia. Cine spune că Îl iubește pe Dumnezeu, dar nu Îl mărturisește, ori este în amăgire, ori nu a ajuns la măsura adevăratei credințe.

Mai apoi, Părintele Mitropolit a subliniat importanța acestei sărbători a cinstirii tuturor sfinților pentru fiecare creștin. Starea de sfințenie nu este altceva decât expresia sfințeniei lui Dumnezeu în oameni și împlinirea menirii la care am fost chemați, ca purtători ai chipului lui Dumnezeu: „Omul este singura dintre creaturile lui Dumnezeu care poartă chipul Său și în acest chip al lui Dumnezeu fiecare avem nu numai înfățișarea, ci toate ale lui Dumnezeu, așa cum fiecare purtăm chipul părinților noștri. Ne asemănăm cu ei, iar ei ne cunoasc că suntem copiii lor și după înfățișarea pe care o avem”.

Ajutorul pe calea sfințirii, creștinii îl primesc prin Sfântul Botez, prin pecetea și darurile Sfântului Duh, căci El este Acela care sfințește și desăvârșește totul. Lucrarea lui Dumnezeu este creșterea omului la starea bărbatului desăvârșit, având drept izvor pecetea și darurile Sfântului Duh primite imediat după Taina Botezului, în Taina Mirungerii.

Îndemnul de final a fost acela de a-i cinsti pe sfinți și de a-i chema în rugăciunile noastre: „Sfinții sunt buni pentru că ei sunt plini de bunătatea lui Dumnezeu. Ei sunt strălucitori pentru că lumina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos este pe fețele lor. Toți sfinții sunt plăcuți lui Dumnezeu, sunt familiari cu Dumnezeu și atât de apropiați Lui încât nu pot fi refuzați niciodată în cererile lor”.

(Doru Marcu)