30.06.2019 – Slujire arhierească în Parohia Sf. Apostoli „Petru și Pavel” din Craiova

Evenimente

În ziua de 29 iunie, după o perioadă de post și rugăciune, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sf. Apostoli Petru și Pavel. În această zi, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a liturghisit, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în parohia închinată Sfinților Apostoli „Petru și Pavel”, din Craiova.  

Cuvântul de bun venit din partea parohiei a fost adresat de către Părintele Consilier Grigorie Vulcănescu, care a participat la Sfânta Liturghie.  

Predica dedicată Sf. Apostoli a avut în centru chemarea celor doi corifei ai credinței creștine la misiunea propovăduirii lui Hristos. În prima parte, Părintele Mitropolit Irineu a amintit care a fost povestea vieții lui Petru, simplu pescar, dar om evlavios și credincios. Din mărturiile evanghelice, știm că Andrei, cel întâi chemat și ocrotitorul spiritual al României, era frate cu Petru, fiind din Betsaida Galileii. Ales de Hristos pentru a-i fi apostol, Petru a primit descoperirea dumnezeiască că Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Pe această mărturisire, Hristos a întemeiat Biserica pe care porțile iadului nu o vor birui. Un episod trist al credinței lui Petru este momentul lepădării din preajma momentului răstingirii Mântuitorului Hristos. Cu toate acestea, momentul rechemării la datoria apostoliei, când Hristos îl întreabă dacă Petru Îl iubește, ne dă fiecăruia dintre noi credința că Dumnezeu ne așteaptă să ne pocăim și să fim fii iubiți ai Tatălui ceresc.

Din relatările Sf. Evanghelist Luca, în ziua Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh, Sf. Petru a predicat cu putere multă și 3000 de oameni au cerut să fie botezați în numele Sfintei Treimi. Din tradiția nescrisă, cunoaștem faptul că Apostolul Petru a primit moarte martirică, fiind răstignit la Roma, din porunca împăratului Nero, în jurul anului 68 d. Hr.: „Sf. Petru a cerut în momentul răstignirii că dorește să fie răstignit cu capul în jos pentru a putea privi la cer. Mânutitorul Hristos a fost răstignit cu capul în sus pentru a privi la lume, El fiind Dumnezeu care Se jertfește pentru toți. Sf. Ap. Petru primește cununa muceniciei ca să privească spre ceruri, spre locul unde avea să meargă în Împărăția Tatălui ceresc”.

În a doua parte a cuvântului de întărire în credință, ÎPS Irineu a vorbit despre învățatul Pavel, din Tarsul Ciliciei, ucenic al lui Gamaliel, cunoscător al Legii vechi-testamentare. Cu toate că nu L-a cunoscut pe Hristos Domnul în timpul activității pământești, Pavel a avut o întâlnire minunată cu Hristos pe drumul Damascului. Încredințat că trupul lui Hristos este ascuns în cetatea Damascului, Pavel a primit scrisori de întărire pentru a merge acolo și pentru a demasca această înșelătorie a ucencilor lui Hristos. În mod dumnezeiește, Hristos i S-a arătat lui Pavel, înconjurat de o lumină strălucitoare, și l-a întrebat de ce Îl caută și de ce Îl prigonește. La auzul acestui reproș, Pavel cade în genunchi și își schimbă mintea, devenind apostol fierbinte al lui Hristos și al credinței creștine: „Sf. Apostol Pavel este considerat unul dintre marii Apostoli ai Bisericii lui Hristos. Pentru aceasta a pătimit mult. A suferit, a fost bătut, a fost chiar aruncat afară din cetate și în cele din urmă a fost omorât. El este mare sfânt în Biserica noastră. Cu alte cuvinte, Sf. Apostol Pavel este învățătorul nostru. Și astăzi ne învață prin epistolele sale. Ori de câte ori citim din Sf. Pavel ne hrănim cu laptele cuvintelor sale. Atât de dulci și de sățioase sunt aceste cuvinte că hrănesc de peste două mii de ani pe credincioși și vor hrăni în continuare pe cei care se vor naște în Biserica noastră”.

La final, ÎPS Irineu a felicitat preoții și credincioșii parohiei craiovene închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel pentru lucrarea misionară pe care o au înaintea oamenilor și a rugat pe bunul Dumnezeu să dăruiască sănătate și spor duhovnicesc tuturor celor care poartă numele celor doi apostoli de seamă ai lui Hristos Domnul.  

 

(Doru Marcu)