12.08.2019 – Sf. Nifon – prăznuit la Catedrala Mitropolitană din Craiova prin liturghie arhierească

Evenimente

În Duminica a VIII-a după Rusalii, în data de 11 august, la zi de prăznuire a Sfântului Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului, dar și Mitropolit al Țării Românești, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Craiovei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sf. Mc. Dumitru” din Craiova, unde se află și sfintele moaște ale Sf. Nifon, anume capul și mâna dreaptă.

În prima parte a predicii, Părintele Mitropolit a vorbit despre conținutul pericopei evanghelice preluată din Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetele 14-22, cunoscută în popor ca minunea înmulțirii pâinilor. De remarcat este faptul că porunca Mântuitorului ca Sfinții Apostoli să dea de mâncare celor care îi însoțeau era una aproape nepotrivită, în condițiile în care erau prezenți peste 3000 de suflete. Totuși, în iubirea Sa divină, Hristos Domnul avea pregătit pentru ei hrană suficientă însă a dorit să le ofere Apostolilor lecția credinței.

În continuare, analizând legătura dintre om, creație și planul lui Dumnezeu, ÎPS Irineu a precizat că putem crede că înainte de căderea din ascultarea față de Dumnezeu, omul avea capacitatea să trăiască prin legătura cu Creatorul său, fără a avea nevoie să devină consumator al creației, fie ea și una în limitele firii: „Creația a primit de la început poruncă să ne hrănească prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Adam, înainte de cădere, avea posibilitatea ca să binecuvânteze creația și ea să se înmulțească, fără ca el să lucreze pământul. Cum Mântuitorul Hristos este Adam cel nou, de bună seamă putem gândi că și Adam cel vechi, înainte de cădere, avea capacitatea să binecuvânteze roadele creației și ele să se înmulțească, cu condiția ca el să se preocupe de rugăciune, de vorbirea cu Dumnezeu”.  De fapt, postul rânduit de Sfânta Biserică are această lucrare de a restabili o relație firească a omului cu creația: „Acesta este rostul postului nostru ca noi să înfrânăm trupul de la mâncare și băutură ca să deschidem sufletul spre hrana cuvântului din rugăciune și din citirea Sfintelor Scripturi”.

În ceea ce privește legătura cu creația, Părintele Mitropolit Irineu a accentuat necesitatea unui echilibru care ar atrage după sine o bună funcționare a trupului și a sufletului: „Printr-o lucrare cerească, noi suntem într-o legătură strânsă în creația lui Dumnezeu în așa fel încât creația să fie în noi și noi să consumăm din creația lui Dumnezeu în chip rațional. Cel care depășește măsura firii sale și consumă mai mult din creație, acela păcătuiește. Există o limită în toate. Creația nu depășește niciodată limita ei.  Creația ascultă de om pentru că Dumnezeu l-a pus stăpânitor al creației sale. Din nefericire, omul depășește de multe ori măsura care i-a fost pusă în firea lui și astfel păcatul îl duce la coruperea interiorului său, la moarte și stricăciune”

În ultima parte a cuvântului de învățătură, ÎPS Irineu a vorbit despre imaginea minunii înmulțirii pâinii ca analogie pentru Sfânta Biserică, unde episcopii și preoții au datoria să vegheze și să împartă pâinea cea cerească, arună a împărăției veșnice: „Există o legătură importantă dintre pericopa evanghelică de astăzi și viața Bisericii. Frângerea și înmulțirea pâinii se referă în chip special la Sfânta Euharistie, la Sfânta Împărtășanie. Se referă la binecuvântarea pâinii pe sfântul altar unde Mântuitorul Hristos este prezent dar în același timp este El însuși împărtășania. El este acela care sfințește prin Duhul Sfânt Sfintele Taine dar El este și Acela care Se dăruiește tuturor ca toți care se împărtășesc să aibă viață nemuritoare în comuniunea iubirii. Hristos Domnul a venit pe pământ ca să ne deschidă împărăția cerească, să ne arate pe Tatăl cel ceresc. Apoi a lăsat în continuare ca în Biserica Sa sfinții apostoli și apoi episcopii și preoții să hrănească pe popor în această preocupare. Biserica nu trebuie să fie indiferentă de popor ci întotdeauna trebuie să fie preocupată de hrana sufletească și trupească a acestuia”.

Înainte de final, Înaltpreasfinția Sa ne-a îndemnat să cinstim pe Sf. Ierah Nifon, ale cărui sfinte moaște se află în catedrala mitropolitană din Craiova, ocrotitor al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, cinstit în întreaga țară și în întreaga Ortodoxie. Trebuie amintit că anul acesta a avut loc mutarea într-o raclă nouă a moaștelor Sf. Nifon, care se află în partea stângă a naosului, lângă ușa de miazănoapte a sfântului altar, unde cei care doresc se pot închina și aduce rugăciuni de mulțumire celui ce este vas ales și rugător înaintea lui Dumnezeu.

 

(Doru Marcu)