16.08.2019 – Arhiereşti binecuvântări la Mănăstirea Polovragi

Evenimente

Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului a adunat sute de credincioşi în cele mai vechi vetre monahale din Oltenia. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Altarul de vară al Mănăstirii Polovragi, din judeţul Gorj.

Ca în fiecare an, bucuria Praznicului Sfintei Adormiri a Maicii Domnului au adunat într-o singură bătaie sute de inimi credincioase din întreaga Oltenie şi nu numai. Clopotele Mănăstirii Polovragi au început să bată de miercuri seară, anunţând pregătirea pentru slujba Vecerniei cu Litie şi pentru Priveghere. Rânduiala liturgică a fost una deosebită, în mijlocul soborului de preoţi şi diaconi fiind IPS Părinte Irineu. După ce s-a cântat Prohodul, soborul preoţilor slujitori, în frunte cu Părintele Mitropolit, însoţit de obştea măicuţelor, a scos în procesiune Epitaful Adormirii Maicii Domnului, ocolind după rânduială biserica. A doua zi, joi, 15 august, la Altarul de vară al mănăstirii, s-a săvârşit mai întâi Acatistul Sfintei Adormiri. A urmat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, săvârşită de IPS Părinte Irineu, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de membrii Grupului Psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei Mitropolitane din Craiova.

 

„Maica Domnului se face început al Dumnezeieştii Învieri”

În cuvântul de învăţătură de la finele Slujbei Euharistice, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre importanţa Praznicului Adormirii în rânduiala liturgică a Bisericii Ortodoxe, precum şi despre rolul Maicii Domnului în iconomia mântuirii noastre. „Sărbătoare de astăzi încheie ciclul de praznice împărăteşti pe care noi, în Biserica noastră Ortodoxă, le cinstim cu multă evlavie. Este aşezată în luna august pentru că de la 1 septembrie începem anul bisericesc. În felul acesta, Maica Domnului este cea care încheie sărbătorile din timpul anului bisericesc, prin Sfânta ei Adormire, şi tot ea este cea care le deschide şi le inaugurează prin Naşterea ei, prăznuită pe 8 septembrie. Din punct de vedere teologic, prin acest mare praznic al Adormirii sale, Maica Domnului se face început al Dumnezeieştii Învieri. Această relaţie este una extrem de importantă pentru că, în primul rând, atunci când Mântuitorul înviază din mormânt, El iese afară fără să strice peceţile puse de iudei. De aici se naşte credinţa noastră în Domnul nostru Iisus Hristos şi în Dumnezeiasca Sa Înviere. Tot aici, avem în vedere întotdeauna venirea Sa pe pământ. Creatorul cerului şi al pământului a venit în lumea noastră, S-a îmbrăcat cu firea noastră omenească luată din Preasfânta Născătoare şi S-a făcut om. El a cuprins astfel în Sine întreaga omeneire, ca astfel să o sfinţească pe Cruce şi să o îndumnezeiască prin Înviere. Maica Domnului porneşte de la credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos. Ea naşte pe Mântuitorul Hristos, păstrând întru totul fecioria, este Pururea Fecioară şi rămâne Pururea Fecioară. În felul acesta, noi o cinstim în Biserica noastră pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, întrucât Cel care S-a născut dintr-însa este Creatorul cerului şi al pământului”, a spus IPS Părinte Mitropolit Irineu.

            După Sfânta Liturghie, credincioşii prezenţi au luat parte la tradiţionala agapă frăţească, organizată în trapeza mănăstirii prin osteneala maicilor, în frunte cu stareţa Steliana monahia.

            În aceeaşi zi, Maica Domnului a fost cinstită şi la Mănăstirea Tismana. Sfânta Liturghie de hram a fost săvârşită la Altarul de vară de un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu părintele arhim. Ioachim Pârvulescu, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei şi stareţul Mănăstirii Laicini.

 

Pr. Ioniţă Apostolache