30.09.2019 – Sfinte Liturghii arhiereşti în Arhiepiscopia Craiovei: Bucurii sfinte la Craiova şi Poenari, judeţul Gorj

Evenimente

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a fost prezent sâmbătă, 28 septembrie, în mijlocul credincioşilor din Parohia cu hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Buna Vestire” – Obedeanu din Craiova. duminică, 29 septembrie, IPS Părinte Mitropolit a resfinţit Biserica închinată „Sfintei Cuvioase Parascheva” din Parohia Poenari, Protopopiatul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj.

Credincioşii Parohiei Obedeanu din Craiova, străveche vatră de credinţă şi tradiţie Ortodoxă, au trăit cu bucurie mementul vizitei IPS Părinte Irineu, care a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”. Vizita pastorală a IPS Părinte Mitropolit a fost prilejuită de aniversarea preotului octogenar Ioan Ioanicescu, fost paroh al credincioşilor de la Obedeanu, protoiereu, consilier eparhial şi profesor la Facultatea de Teologie din Craiova.

Ordinul „Sfântului Nicodim” pentru pr. Ioan Ioanicescu

Astfel, după Slujba Euharistică, Mitropolitul Olteniei a acordat pr. Ioan Ioanicescu, în semn de preţuire şi gratitudine pentru cei 80 de ani de viaţă şi 55 de slujire pastorală, Ordinul „Sfântului Nicodim de la Tismana”, clasa I pentru clerici. În cuvântul de binecuvântare, Părintele Mitropolit a tâlcuit pericopa evanghelică duminicală, arătând că „cuvintele Mântuitorului Hristos sunt dătătoare de viaţă, întrucât El este acela care «a zis şi s-a făcut». El este Acela care, la începutul lumii, a spus şi toate s-au împlinit. Şi tot El este Acelaşi care vorbeşte «ieri şi astăzi, şi în veac», pentru că este prezent, este de faţă cu noi, după cum iarăşi ne-a promis: «Iată Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor». Deci, prezenţa Sa împreună cu noi face ca orice Liturghie şi orice comemorare să aibă sens. Iată aşadar că în Evanghelia de astăzi, Sf. Ev. Luca ne prezintă un eveniment din viaţa Mântuitorului Hristos cu multiple semnificaţii. În primul rând, Domnul vorbea tuturor fără să selecteze pe cei care Îl ascultau. Pe nimeni nu a dat la o parte atunci când a fost vorba să-i împărtăşească de cuvântul Său. De aceea, «Cuvântul Domnului rămâne în veac», aşa cum ne spune Sf. Scriptură, pentru că el este cu adevărat folositor tuturor. Nimeni nu poate trăi fără Cuvântul lui Dumnezeu, care este atât în Scriptură, cât şi în creaţia Sa, pentru că: «cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor lui o vesteşte tăria»”. La finalul cuvântului de binecuvântare, IPS Părinte Mitropolit s-a adresat pr. Ioan Ioanicescu, felicitându-l pentru întreaga activitate desfăşurată ca slujitor al Sfântului Altar. „În lumea de astăzi avem nevoie de modele, iar noi v-am socotit întotdeauna un astfel de model. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să sporească ceea ce aţi dezvoltat atât în cuvânt, cât şi în faptă, căci spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos: «cel ce va învăţa şi va face, mare se va chema în Împărăţia cerurilor»”. La rândul său, pr. Ioan Ioanicescu a mulţumit IPS Părinte Mitropolit pentru dragostea părintească, pentru preţuirea şi distincţia primită în semn de apreciere.

Biserica din Poenarii de Gorj, resfinţită

Duminică, 29 septembrie, IPS Părinte Mitropolit Irineu a resfinţit Biserica închinată „Sfintei Cuvioase Parascheva” din Parohia Poenari, judeţul Gorj. Sfântul locaş a fost ridicat pe locul unei mai vechi biserici de lemn, datată la anul 1640. A fost renovată de mai multe ori, ultima etapă realizându-se recent prin implicarea preotului Emilian Creţoi şi a credincioşilor din parohie, cu sprijinul autorităţilor locale. După slujba de resfinţire, IPS Părinte a săvârţit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. În cuvântul de binecuvântare, IPS Părinte a tâlcuit pericopa evanghelică duminicală, despre „Iubirea vrăjmaşilor” (cf. Lc. 6, 31-36). „Mântuitorul Hristos ne învaţă că trebuie să fim milostivi cu toată lumea. Şi dacă nu avem ce da de pomană, să ne rugăm pentru toţi. Este foarte important să ne rugăm pentru toată lumea: Doamne iartă-i pe toţi şi mă iartă şi pe mine păcătosul. Aceasta este rugăciunea cu adevărat a creştinului cuviincios şi evlavios, căci dacă ne rugăm pentru toţi, Dumnezeu ne va răsplăti şi ne va da cununa cea neveştejită a împărăţiei cerurilor. Aşadar, aceste sfaturi ale Mântuitorului Hristos, subliniate în Evanghelia de astăzi, sunt de mare folos în viaţa noastră a tuturora. Întrucât viaţa aceasta pământească este scurtă, tot ceea ce trebuie să facem pe acest pământ este să agonisim fapte bune. Nu a văzut nimeni că un mort poartă după el casa sau bogăţia. Aşadar, ce ne însoţeşte dincolo de mormânt? Care este prietenul nostru cel mai bun? Cine este cel mai apropiat sufletului nostru? Răspunsul este simplu: faptele bune. Acele fapte ale iubirii, ale milosteniei, acele pomeni care le-am făcut noi cu mâna noastră. Aşadar, să nu ne lăsăm niciodată duşi de ispita diavolului cu amânarea”, a spus IPS Părinte Irineu.

Pr. Ioniţă Apostolache