Mănăstirea Logrești

Gorj Locase de cult Manastiri

Istoric

Mănăstirea Logrești a luat ființă cândva în jurul anului 1718, sub forma unei bisericuțe mici de lemn, închinată Sfinților Arhangheli. În data de 1 iunie 1718, „călugărul Paisie din Logrești” întocmește o vânzare de moșie. Schitul de atunci se află pe malul stâng al Amaradiei, dar nu se cunoaște exact data când a fost construită biserica din lemn a acestuia.

Biserica mănăstirii de astăzi a fost zidită pe malul drept al râului Amaradiei, în anul 1769, de către ieromonahul Ioan Tandalescu și de clucerul Costache Pandia, cu soția lui, coana Ilinca, fiica lui C. Obedeanu.

Din pricina faptului că biserica nu s-a aflat, decât pentru scurte perioade, în bunăstare de funcționare, viața monahală din Logrești a cunoscut multe perioade de întrerupere. Prima reconsolidare a mănăstirii a avut loc abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Între anii 1830-1840, biserica mănăstirii a fost folosită ca biserică de mir, iar mai apoi, odată cu secularizarea averilor mănăstirești, aceasta a fost complet părăsită.

Între anii 1911-1914, mănăstirea este restaurată de proprietarii moșiei Logrești, anume de Tanasache si Elena Dumitrescu-Negrea. În acest timp se construiește și un paraclis, pe dâmbul dinspre apus, nepăstrat până astăzi. Din pricina Primului Război Mondial însă, schitul nu poate fi redeschis, iar biserica se degradează iarăși.

Între anii 1932-1940, biserica schitului a fost complet restaurată, în forma în care ea se găsește și astăzi. Mai apoi, în data de 17 noiembrie 1940, după o restaurare realizată la îndemnul Înalt Preasfințitului Nifon Criveanu, mitropolitul Olteniei, Râmnicului și Severinului, biserica mănăstirii este resfințită, alegându-se drept hram „Sfinții Ioachim si Ana”. Cu aceasta ocazie biserica a fost redată vieții monahale, călugăr stareț fiind Juvenalie. Mobilierul din lemn al bisericii a fost lucrat la „Școala de Meserii din Vădeni”. Lucrările au fost efectuate pe cheltuiala doamnei Magdalena Mihai Săvoiu și a altor credincioși, tot acum construindu-se și o clădire etajată.

În data de 11 aprilie 1960, schitul din Logrești devine biserica-filie a parohiei Târgu Logrești, decretul comunist din anul 1959 nemaifăcând posibilă continuarea vieții monahale, vreme de câteva decenii. Abia pe la începutul anului 1990, în așezarea monahală din Logrești se repun bazele vieții monahale, schitul fiind redeschis de un grup de maici venite din Mănăstirea Polovragi. Mai apoi, în anul 1992, schitul devine mănăstire.

Reînființată în anul 1991, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, prin râvna stareței Fevronia, Mănăstirea „Sfinții Părinți Ioachim și Ana”, din Logrești, a beneficiat de importante lucrări de consolidare și construcție. În anul 1992 s-a reparat stăreția și a fost construită clădirea chiliilor. Din anul 1994 se află în lucru, ajungând în stadiu avansat de executare, o construcție modernă care va cuprinde alte chilii, trapeza și ateliere. Obștea de maici care însuflețește astăzi mănăstirea adună un număr de douăzeci de viețuitoare. Sfânta mănăstire are hramul „Sf. Ioachim și Ana” (9 septembrie).

Stareță:

Monahia Fevronia Nuță

Tel.: 0747.019.968

Adresă:

Localitatea Târgu Logrești, Județul Gorj