Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” Prisaca

Dolj Locase de cult Manastiri

Istoric

Bisericuţa este ctitorită în 1950 de fostul Mitropolit al Olteniei, Firmilian. Este o clădire mică, din zid de cărămidă, care are altar, naos şi pridvor închis. Catapeteasma este din lemn sculptat. Naosul este luminat de o fereastră largă pe partea nordică, iar pridvorul de câte două ferestre pe fiecare parte a zidurilor şi alte două în faţă (vest), la intrare. din 1 oct.2010 a devenit mănăstire de maici, cu binecuvântarea ÎPS. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei. Construită pe domeniul viilor Mitropoliei Olteniei, este numită şi „Mănăstirea de la vie”. De asemenea mai este cunoscută şi ca „Mănăstirea de la Avioane”, pentru că e situată pe drumul de centură ce se deschide la dreapta la intrarea în Craiova de pe ruta Balș-Craiova, drum care trece pe lângă Uzina de Avioane – Craiova.

Exarh:
Protos. Grigorie Sandu
Tel.: 0754.031.852

Site-ul mănăstirii:

http://msfgh.xhost.ro/index.htm

Adresă:

Str. Aeroportului, Craiova, județul Dolj