Mănăstirea Popânzăleşti

Dolj Locase de cult Manastiri

Istoric

Prima construcţie datează din 1678, ctitorită de logofătul Ioan Hamza şi de fiii săi, la hotarul Vârtopului. Locaşul a fost închinat Episcopiei Râmnicului. Logofătul Ioan Hamza a fost de loc din Popânzăleşti, iar la bătrâneţe s-a călugărit. Legenda spune că logofătul a fost haiduc şi spovedindu-se unui monah, acesta 1-a sfătuit ca din sumele luate să construiască un locaş. Nu se ştie cât a durat biserica lui Ioan Hamza, dar în 1799 Arhimandritul Metodie de la Râmnic construieşte un alt locaş tot din lemn, acoperit cu şindrilă şi care durează până în 1853. În 1853, Ieromonahul Lavrentie, trimis aici de Episcopul Calinic de la Râmnic, îşi propune să construiască un nou locaş. Biserica deţinea o suprafaţă de câteva sute de ha pădure, teren arabil (pădurea era în partea de răsărit a locaşului) şi două corpuri de casă în Craiova, donate de credincioasele Ecaterina şi Maria. Ieromonahul vinde casele şi confecţionează cărămizi pentru construcţia noii biserici. Este ajutat de Grigore Dimitriu şi de soţia sa, Stanca din Craiova. Clădirea a fost terminată la 20 iulie 1853.

Stareţă:

Monahia Steliana Maţea

Tel. 0251.456.572

Adresă:

Sat Popânzălești, Com. Dragotești, jud. Dolj,

Cod poștal 207244