Sfințire și liturghie arhierească în biserica cu hramurile „Sf. Apostol Andrei” și „Sf. Irodion de la Lainici”, la Spitalul Nr. 3 din Craiova

Evenimente Sfintiri

Sâmbătă, 30 noiembrie 2019, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de sfințire a bisericii cu hramurile „Sf. Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României” și „Sf. Irodion de la Lainici”, urmată de Sfânta Liturghie. Conform pisaniei, piatra de temelie a sfintei biserici a fost pusă în ziua de 12 noiembrie 2014. „Această sfântă  biserică s-a ridicat prin contribuția financiară a Arhiepiscopiei Craiovei, iar pentru ducerea la bun sfârșit a lucrărilor a contribuit Primăria Craiova, primarul municipiului fiind Ing. Mihail Genoiu, precum și conducerea și angajații spitalului, în frunte cu doamna Manager As. Univ. Dr. Adina Andreea Turcu și P.C. preot Daniel Mohanu, slujitor la acest sfânt locaș”.

Biserica este situată în incinta Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”, cunoscut cu numele de Spitalul Nr. 3 Craiova și va fi deschisă tuturor pacienților din acest spital, dar și tuturor craiovenilor care doresc să-i treacă pragul. Trebuie să amintim că prin bunăvoința și cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Irineu, în data de 21 noiembrie au fost dăruite acestei biserici părticele din sfintele moaște ale Sfântului Irodion de la Lainici.

Pentru deosebita implicare, părintele Daniel a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor. Din partea Arhiepiscopiei Craiovei s-au acordat gramate de mulțumire următoarelor persoane: dl. Primar Mihai Genoiu, doamnei Dr. Adina Andreea Turcu, dl. Vasiluță Cosmin, dl Nicolosu Dragoș, d-nei Poenaru Luminița, dl. Petcu Marian și dl. Catrinoiu Cosmin. 

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți la slujbă, ÎPS Dr. Irineu a subliniat dubla bucurie a acestui eveniment: nu doar sfințirea unei noi biserici, ce va servi nevoilor sufletești ale pacienților și cadrelor medicale, dar și momentul în care s-a săvârșit aceasta, în chiar ziua de prăznuire a Sfântului Andrei, ocrotitorul sfântului locaș. Acest sfânt Apostol era fratele după trup al sfântului Petru și a fost rânduit prin lucrarea Sfântului Duh să propovăduiască cuvântul Evangheliei în zona geografică a țării noastre. Acesta este motivul pentru care a primit supranumele de ocrotitorul României, Apostolul Andrei punând bazele primelor comunități creștine pe țărmul Mării Negre. Chemarea la apostolat a Sfântului Andrei s-a făcut în mod indirect de către Mântuitorul, prin intermediul sfântului Ioan Botezătorul: „această indicație a Sfântului Ioan Botezătorul, iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii, era pentru pentru sfinții apostoli Andrei și Petru foarte importantă întrucât Domnul Iisus Hristos este indicat precis că El este Mesia, trimisul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. El este Acela care avea să se jertfească pe cruce, ca un miel fără de glas înaintea celui care l-a jertfit și apoi să ridice prin aceasta toate păcatele lumii și prin înviere să ne ridice de la moarte la viață, din stricăciune la nemurire.”

În partea a doua a predicii, Părintele Mitropolit a explicat dialogul dintre Mântuitorul și Apostolii Petru și Andrei, conversație cuprinsă în pericopa evanghelică de la Ioan. Întrebarea ucenicilor referitoare la reședința lui Iisus Hristos, cu referire la stabilitatea pământească a Acestuia, trebuie înțeleasă ca fiind începutul statorniciei în evlavie și credință a apostolilor. Sfântul Andrei a rămas aproape de Mântuitorul Hristos în toată activitatea Sa de propovăduire, fiind martorul răstignirii, îngropării, învierii și înălțării la cer. La Cincizecime, prin pogorârea Sfântului Duh a fost investit cu lucrarea apostoliei alături de ceilalți ucenici și a propovăduit și în zona Dobrogei, parte a țării noastre. Dovada trecerii apostolului o reprezintă comunitățile de creștini ce au luat naștere, dar și peștera și izvorul ce îi poartă numele: „Suntem un popor care a devenit creștin odată cu formarea limbii și a țării noastre. Creștinismul nostru are legătură cu limba română și cu așezarea pe teritoriul de astăzi al patriei noastre. Binecuvântarea Sfântului Andrei adusă de la Mântuitorul Iisus Hristos a prins rădăcină și a dat roade bogate în țara noastră”.

La finalul cuvântului de învățătură, ÎPS Irineu a mulțumit tuturor acelora care au urmat pilda Sfântului Andrei și au contribuit la înălțarea sfintei bisericii spre slava lui Dumnezeu, îndemnând totodată la rugăciune, cel mai folositor lucru duhovnicesc pentru sufletul creștinului.

 

(Doru Marcu)