Slujirea arhierească la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ilie”, din Craiova

Evenimente

În Duminica a XXVII-a după Rusalii, în ziua de 8 decembrie 2019, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ilie”, din Craiova. În cadrul slujbei, diaconul Palea Ion Paul a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Turburea de Sus, din Protoieria Târgu Cărbunești, județul Gorj.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a făcut o exegeză pentru pericopa evanghelică citită la Sfânta Liturghie, cunoscută sub numele de Tămăduirea femeii gârbove, preluată din Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetele 10-17. Mai întâi, a punctat fățărnicia celor care l-au acuzat pe Mântuitorul Hristos că a vindecat în ziua de sâmbătă. Apoi, Înaltpreasfinția Sa și-a îndreptat atenția către înțelegerea hristologică a acestei minuni, care prezintă pe Hristos cu puteri dumnezeiești: „Pentru aceasta Mântuitorul Hristos a venit în lume ca să ne ridice din această gârbovire a noastră. Femeia preînchipuie întreaga omenire, care s-a îndreptat către cele trecătoare după căderea lui Adam și din cinstea în care se afla, a ajuns să fie asemenea dobitoacelor fără de minte. Omenirea, până la jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, era supusă păcatului și obligată să nu vadă realitatea strălucitoare a lui Dumnezeu”.

Îndemnul de final al ÎPS Irineu a fost acela de a căuta la starea sufletelor noastre și să depășim starea de gârbovie: „Evanghelia de astăzi ne este pildă pentru viața noastră ca să nu mai zăbovim în înconvoierea noastră spre cele trecătoare, ci să ne ridicăm mintea la cele cerești, să ne ridicăm mintea la Dumnezeu, la Cel care este viața și sănătatea noastră. Să nu mai continuăm să fim robiți păcatului, pentru că păcatul este acela care ne apleacă spre grijile pământești, spre dorințele trecătoare, păguboase pentru suflet. Așadar, urmând pe Mântuitorul Hristos, vom avea întotdeauna lumina vieții veșnice și vom merge călăuziți de Duhul Sfânt pe calea mântuirii spre Împărăția cerurilor”.

(Doru Marcu)