Conferință despre „Mărturisitori şi apologeți ai credinței ortodoxe în perioada românească interbelică”, la Serile „Filocalice”, Târgu-Jiu

Evenimente

Cea de-a doua conferință din cadrul Serilor „Filocalia”, organizate de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi, Filiala Târgu Jiu, a avut loc marți, 10 decembrie, în Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” de lângă Spitalul Municipal din Târgu-Jiu. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa pr. lect. dr. Ioniţă Apostolache, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova, care a vorbit despre „Mărturisitori şi apologeţi ai credinţei ortodoxe în perioada românească interbelică”.

Prezentarea a părintelui profesor a reuşit să redea o interesantă incursiune teologică, filosofică şi istorică, aducând în prim plan personalităţi ale vieţii culturale româneşti, apărători ai credinţei străbune, precum Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Petre Ţuţea etc. „Aceşti „Eroi ai Culturii Române” şi mulţi alţii asemenea lor sunt vrednici de toată cinstirea şi preţuirea noastră. Dimpreună cu miile de ostaşi care şi-au dat viaţa „pentru apărarea ţării şi a Credinţei Ortodoxe, pentru libertatea şi demnitatea noastră”, ei au ridicat prin jertfa lor adevărate capodopere culturale, puse în slujba „sufletului românesc”. Vasile Conta, Constantin Rădulescu-Motru, Lucian Blaga şi nu în ultimul rând Constantin Noica au reuşit să elaboreze adevărate sisteme filosofice în limba română. La fiecare dintre ei, elementul de specificitate naţională a ocupat un loc cu totul aparte. Constantin Noica, de pildă, este foarte preocupat în special de capacitatea etimologică şi creativă a limbii române, ca resort al păstrării identităţii naţionale. Academicianul Alexandru Surdu spune în acest sens că odată «cu lucrarea Creaţie şi frumos în rostirea românească a lui C. Noica intrăm întru-un alt domeniu, al creaţiei, al construcţiei lingvistice pe baza semnificaţiilor ascunse ale cuvintelor. S-ar putea spune, de data aceasta, că înseşi cuvintele sunt puse la lucru, sunt puse să-şi dovedească valenţele constructive. Noica nu mai scormoneşte prin trecutul cuvintelor româneşti … ci le pune la lucru, le munceşte … Care sunt însă lucrările ascunse şi adânci ale cuvintelor, se întreabă Noica. Hai să le punem la lucru! Nu să le muncim, nici să le chinuim, ci, asemenea preoţilor (de la gr. Poiein – a crea), să le prelucrăm şi să le transformăm în creaţii»”, a spus pr. Ioniţă Apostolache.

După prezentare, a urmat o sesiune de întrebări şi răspunsuri. La final, corul elevilor de la Liceul Teologic „Sf. Nicodim” din Târgu-Jiu a prezentat un mini-recital de colinde.

 

(Doru Marcu)