Teză de doctorat despre „Catolicitatea Bisericii”, sub coordonarea IPS Părinte Irineu: Susţinere de doctorat în cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova

Evenimente

Şcoala Doctorală „Sfântul Nicodim” a Facultăţii de Teologie din Craiova are de săptămâna aceasta un nou absolvent. Pr. Marian Ungureanu a susţinut marţi, 10 decembrie, lucrarea cu titlul „Catolicitatea Bisericii lui Dumnezeu, Una Sfântă şi indivizibilă din toate timpurile şi din toate locurile, din punct de vedere ortodox”, sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Lista absolvenţilor, doctori în teologie, din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, Şcoala Doctorală „Sfântul Nicodim”, s-a completat săptămâna aceasta cu încă un nume. Părintele Marian Ungureanu a reuşit să finalizeze un ambiţios proiect de cercetare, sub coordonarea IPS Părinte Mitropolit Irineu, analizând în cele peste 400 de pagini ale lucrării sale problematica dogmatică a „Catolicităţii Bisericii”, cea „Una Sfântă şi indivizibilă din toate timpurile şi din toate locurile”. Din comisia de evaluare au făcut parte: IPS Părinte Mitropolit Irineu, în calitate de profesor coordonar, pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie „Justianian Patriarhul” din Bucureşti, pr. prof. univ. dr. Ion Popescu, de la Facultatea de Teologie din Piteşti, pr. conf. univ. dr. Nicolae Moşoiu, de la Facultatea de Teologie „Sf. Andrei Şaguna” din Sibiu şi pr. conf. univ. dr. Ioan Picu Ocoleanu, directorul Şcolii Doctorale „Sf. Nicodim” din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova.

            În prima parte a întâlnirii, doctoranul, pr. Marian Ungureanu, a prezentat sistematic principalele capitole ale lucrării de doctorat şi concluziile pe care le-a atins în cercetare. Au urmat referatele de apreciere, primul fiind al IPS Părinte Mitropolit Irineu. În conţinutul prezentării făcute, IPS prof. univ. dr. Irineu a apreciat că studiul doctorandului este bine documentat, se încadrează în normele academice de cercetare şi urmăreşte foarte bine tema propusă. „Lucrarea este rodul unui studiu duhovnicesc şi ştiinţific deplin, fiind o prezentare dogmatică, istorică şi mistică a temei abordate. În cuprinsul lucrării autorul a reuşit să se facă înţeles, fiind de apreciat documentarea ştiinţifică a lucrării, autorul ajungând la concluzii pertinente şi obiective în ceea ce priveşte dezbaterile pe tematica abordată. Metoda principală folosită în teză este analiza textelor Sfinţilor Părinţi şi ale dogmatiştilor ortodocşi, prin aceasta reuşind să culeagă şi să aşeze laolaltă bogăţia duhovnicească a învăţăturilor desprinse din ele”, a menţionat IPS Părinte Irineu.

            Lucrarea pr. drd. Marian Ungureanu a primit aprecieri pozitive din partea tuturor membrilor comisiei de evaluare, primind calificativul „Foarte Bine” şi certificarea titlului de doctor în teologie.

Pr. Ioniţă Apostolache