Conferință ASCOR, filiala Târgu-Jiu, „Evanghelia și noi, cei de azi”, susținută de către Arhid. Lect. Univ. Dr. Ungureanu Ionel

Evenimente

Joi, 12 decembrie 2019, Arhid. Lect. Univ. Dr. Ungureanu Ionel a susținut confrința cu tema „Evanghelia și noi, cei de azi”, în biserica Parohiei „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Târgu-Jiu, la invitația Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români, filiala Târgu-Jiu, organizatoatre a evenimentului cultural-religios „Filocalia”, ediția a XXXIII-a.  

În cadrul întâlnirii, în prima parte Părintele Arhid. Prof. Ungureanu, cadru universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, specializarea Teologie Morală, a ținut un discurs în conformitate cu tema anunțată. În partea a doua a întâlnirii, părintele profesor a răspuns la frământările și întrebările celor prezenți. De asemenea, la conferință a luat parte și Corul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu, care a susținut un program de colinde, dirijat de către Pr. Vătafu Ștefan-Cristi, profesorul de Religie al tinerilor interpreți.

Începutul prezentării a descris o situație nefericită a creștinului de astăzi, anume acela de a nu citi și reciti din Sfânta Scriptură și mai ales din Sfintele Evanghelii. O primă întrebare pe care ar trebui să o încercăm este aceasta: cum suntem noi în relația cu Scriptura sau cu Evanghelia? Din nefericire, pentru creștinul ortodox citirea Sfintei Scripturi nu este o preocupare majoră și constantă, chiar zilnică și din acest motiv relația noastră cu Dumnezeu are de suferit. Poate acest lucru are ca și cauză atitudinea protestantă care absolutizează în mod greșit Sf. Scriptură. Cu toate acestea, trebuie să ne ferim de situația de a vorbi despre Sf. Evanghelie sau despre Sf. Scriptură dacă nu ne aplecăm asupra lor sau dacă nu le cercetăm. Aici este una dintre capcanele în care cădem foarte ușor. Dacă Scriptura este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către noi, atunci trebuie să fim cu luare amintim și să răspundem la această dragoste, mai întâi prin lectură, iar mai apoi prin fapte.

În continuare, părintele profesor a vorbit despre cum trebuie să înțelegem situația omului contemporan. Trebuie să depășim percepția greșită că omul de astăzi nu poate trăi după cuvântul evanghelic: „Nu există timp istoric în care să nu poate fi împlinit cuvântul lui Dumnezeu sau porunca Sa. Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelia reprezintă un drum, un proces dinamic și mereu în creștere”. Cu toate acestea, creștinii de astăzi, conform celor spuse de pr. Ungureanu, sunt ispitiți sau chiar stăpâniți de anumite caracteristici ale vremurile și anume: paradigma consumului, tehnologizarea digitală excesivă, lipsa de referință la Dumnezeu în spațiul public și impersonalismul persoanei. Altfel spus, trăim vremuri confuze, în care cea mai grea virtute de dobândit ar fi aceea de a fi statornic în credință și în relația cu Dumnezeu. Omul de azi nu este pe deplin lămurit că adevărata existență este dată doar de relația cu Dumnezeu.

În ultima parte a cuvântului, vorbitorul nostru a oferit anumite soluții pentru a răspunde la ispitele vremurilor, soluții care pot deveni un program de viață. Totul începe de la a încerca să relaționăm cu Dumnezeu prin tot ceea ce facem. Nu trebuie să-L izolăm pe Dumnezeu undeva într-un colț al vieții noastre și să-L reducem doar la ziua de duminică sau doar când avem anumite probleme. Dimpotrivă, Dumnezeu este tot ceea ce omul are nevoie pentru a trăi o existență fericită acum și aici. Această relație nu trebuie proiectată iluzoriu în viitor și trebuie dedicată timpului prezent. Trebuie să tânjim la relația cu Dumnezeu care ne va aduce bucurie. Cultivarea acestei relații se face prin tot ceea ce practica Bisericii ne pune la dispoziție: citirea zilnică din Sfânta Scriptură, participarea la viața liturgică, rugăciunea curată, împărtășirea cu Sfintele Taine, lectura din Pateric și din Viețile Sfinților etc.  Dacă omul va ajunge să guste din cele de sus va renunța să guste la cele de jos, împărtășindu-se de prezența harului lui Dumnezeu.

 

(Doru Marcu)