Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana, prăznuit prin Liturghie arhierească de către ÎPS Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei

Evenimente

A doua zi de Crăciun, Biserica Ortodoxă prăznuiește Soborul Maicii Domnului și pe Sf. Cuv. Nicodim cel sfințit de la Tismana. Pentru această zi de sărbătoare, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în mănăstirea Tismana din județul Gorj, întemeiată de către Sf. Nicodim și pusă sub ocrotirea lui duhovnicească.

Prăznuirea a început prin prezența Părintelui Mitropolit Irineu la Slujba Pavecerniței, oficiată în ajunul zile de 26 decembrie, s-a continuat cu liturghia arhierească și s-a încheiat cu Slujba de sfințire a apei, atunci când sute de credincioși și pelerini au venit să ia binecuvântare de la Dumnezeu și de la Sf. Nicodim prin prezența la aceste clipe de rugăciune.

Din soborul de preoți și diaconi au făcut parte Arhim. Ioachim Pârvulescu, starețul mănăstiri Lainici, Pr. Marian Mărăcine, protoiereu pentru Protopopiatul Târgu-Jiu Nord și Pr. Neofit Stănciulescu, Inspector de specialitate pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Tot în cadrul sfintei liturghii, diaconul Pîrvuleț Ion a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Frâncești, din Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, județul Gorj.

În cuvântul de învățătură ÎPS Dr. Irineu a vorbit despre evenimentele care s-au petrecut imediat după Nașterea Domnului Iisus Hristos și anume: venirea și închinarea magilor, atitudinea lui Irod, fuga în Egipt și întoarcerea în Nazaret. Toate aceste lucruri sunt relatate de către Evanghelistul Matei, în capitolul 2, versetele, 1-23, pericopă evanghelică citită la Sfânta Liturghie. Pentru a înțelege actul întrupării, Părintele Mitropolit a subliniat unicitatea Celui născut în peștera din Bethleem ca Fiu al lui Dumnezeu și Fiu al Fecioarei Maria: „Hristos este Fiul lui Dumnezeu, veșnic Fiu al lui Dumnezeu-Tatăl, deoființă cu El și este și Fiul Preacuratei Fecioara Maria, ea fiind Mama Mântuitorului Iisus Hristos care nu este altul decât Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El este Fiul Celui Preaînalt, așa cum a spus Arhanghelul Gavriil, în momentul Buneivestiri. El nu se micșorează ca Dumnezeu. El este Dumnezeu atotputernic chiar dacă a luat firea noastră de la început de la naștere. El este Dumnezeu fără micșorare și fără schimbare. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om nu pentru ca să impresioneze cu puterea Sa dumnezeiască sau să ne înfricoșeze, ci mai mult să ne cuprindă cu smerenia Sa, să ne arate că El este blând și smerit cu inima, ca noi să înțelegem adevărata cale spre Împărăția lui Dumnezeu, care nu este alta decât a smereniei, a blândeței și a iubirii”.

În contrast cu atitudinea lui Irod, creștinul trebuie să aleagă calea cea bună a Împărăției lui Dumnezeu. Îndemnul pentru fiecare din cei prezenți al Părintelui Mitropolit a fost acela de a lua seama la viața și atitudinea noastră față de cele ale lui Dumnezeu: „În această viață, și noi avem libertatea de a alege, adică putem fi în același pas cu legea lui Dumnezeu. Dacă noi alegem să mergem împotriva sau alături de legea lui Dumnezeu, bineînțeles că vom fi judecați la sfârșitul vieții noastre când vom constata că Dumnezeu ne-a dat atâtea posibilități ca să ne îndreptăm, iar noi nu am ales decât calea morții. Așa se face că lupta noastră împotriva păcatului trebuie să fie până la sânge. Dacă ne silim în fiecare zi ca să ne curățim sufletele și să plăcem lui Dumnezeu, El se naște permanent în sufletul nostru și permanent crește împreună cu noi. El este viața noastră, în El viem, trăim și suntem”.

În a doua parte a cuvântului, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre modelul sfântului care trebuie urmat de fiecare dintre noi și despre lucrarea aleasă a Sfântului Nicodim, întemeietorul vieții monahale din Tismana. Conform tradiției creștine, ziua adormiri la cele veșnice este ziua nașterii în Împărăția lui Dumnezeu. În acest fel, „Sf. Nicodim s-a născut în această lume stricăcioasă, dar a trecut de aici în slava cerească, este locuitor împreună cu îngerii și cu sfinții în Împărăția lui Dumnezeu. Evident, pentru a ajunge aici, în această bucurie cerească, avem nevoie să ne curățim permanent de păcatele, gândurile și faptele noastre. Această curățire trebuie să se facă continuu și foarte serios. Și noi să avem curajul să credem că Mântuitorul Iisus Hristos ne va scoate din toate necazurile și suferințele noastre așa cum El Însuși a biruit răutatea lumii”.

 

(Doru Marcu)