Liturghie arhierească în Parohia Lunca Jiului, Protoieria Craiova Sud, județul Dolj

Evenimente

În ziua de 27 decembrie 2019, cu ocazia hramului închinat „Sf. Arhidiacon Ștefan”, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârși Sf. Liturghie în biserica Parohiei Lunca Jiului, din Protoieria Craiova Sud, județul Dolj. Din soborul de preoți și diaconi au făcut parte preoții slujitori ai acestei parohii, Pr. Resceanu Marius și Pr. Rusu Dumitru, Pr. Grigorie Vulcănescu, în calitate de protopop al Protoieriei Craiova Sud, dar și Pr. Prof. Univ. Dr. Resceanu Ștefan, ctitorul acestei sfinte biserici. Tot în cadrul sfintei slujbe, tânărul Bărbulescu Ștefan a fost hirotonit în treapta de diacon.

Cu ocazia cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a pus la inimile credincioșilor prezenți legătura dintre praznicul Nașterii Domnului și cel al Botezului, anume că amândouă evenimentele țin de întruparea, epifania sau de arătarea Domnului: „Prin naștere, Domnul ni S-a descoperit real, S-a făcut ca unul dintre noi. A luat firea noastră omenească și a îmbrățișat toate etapele vieții noastre, toate vârstele, de la pruncul înfășat și până la bărbatul desăvârșit, Cel care S-a răstignit pe cruce pentru noi oameni, dar și Cel care a înviat din morți”. Apoi, sub influența altor factori, cele două sărbători au fost rânduite distinct în calendar.

Mai mult decât atât, între prăznuirea Sf. Ștefan, întâiul mucenic al Bisericii creștine, și sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos este o legătură strânsă, anume că Sf. Ștefan L-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui. Dacă Dumnezeu S-a întrupat, ne-a și dat posibilitatea ca prin curăția inimii să-L vedem. Dumnezeu ni Se arată în rugăciune, la Sfânta Liturghie, atunci când suntem bolnavi sau în suferință, dar mai ales atunci când suntem smeriți: „Dumnezeu vrea să fim permanent cu El pentru că aceasta este viața veșnică. Adevărata viață este în arătarea Domnului, în descoperirea Lui ca Dumnezeu al iubirii. El ne iubește și de aceea ni Se arată. Când ni Se descoperă Dumnezeu, El iese din veșnicia Lui, unde vom ajunge și noi după trecerea din lumea aceasta. Această vedere o pregustăm încă de aici de pe pământ. Îl vedem pe Dumnezeu în Sfintele Scripturi, în atâtea frumuseți pe care El le-a creat, dar Îl vom vedea și la trecerea în veșnicie”.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre personalitatea Sf. Ștefan și despre înțelepciunea Părinților Bisericii de a scoate în evidență prin momentul vederii Mântuitorului Hristos realitatea întrupării și a asumării în veșnicie a firii umane îndumnezeite. Prin iluminare, omul poate să vadă slava dumnezeiască cu ochii trupești, curățiți de harul lui Dumnezeu: „Sf. Ștefan este plin de harul Duhului Sfânt, este hirotonit de Sfinții Apostoli, cei care și-au pus mâinile peste el și l-au făcut diacon, unul din cei șapte diaconi amintiți de Sf. Luca. El a slujit în Biserică fiind în ajutorul credincioșilor care aveau nevoie de el, dar și în lucrarea de mărturisire prin cuvânt, până la moarte”.

La final, ÎPS Dr. Irineu a rugat pe bunul Dumnezeu și pe Sf. Ștefan să le fie ocrotitor celor care îi poartă numele, iar pe cei trecuți din viața aceasta să le fie sprijnitor înaintea judecății lui Dumnezeu.

 

(Doru Marcu)