Întrunirea Adunării Eparhiale a Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei: moment de bilanț și de noi decizii

Evenimente

În ziua de 18 ianuarie 2020, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, la Craiova a avut loc întrunirea Consiliului Eparhial și a Adunării Eparhiale. Evenimentul s-a desfășurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, în Aula „Nestor Vornicescu”.

După prezentarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor eparhiale în Consiliul Eparhial, în Paraclisul facultății a avut loc slujba de Te Deum, ca semn de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru toate realizările din anul 2019 și ca rugăciune de binecuvântare pentru activitățile noului an 2020.  

La începutul ședinței Adunării Eparhiale, după constatarea numărului legal de membrii, Părintele Mitropolit Irineu a declarat Adunarea Eparhială legal constituită. Mai departe, a urmat ca raportorii comisiilor Adunării să dea citire rapoartelor pentru următoarele comisii: administrativ-bisericească, culturală și educațională, economică, bugetară și patrimonială, social-filantropică, silvică, agricolă și organizatorică, juridică și de validare. După acest moment, au fost supuse la vot rapoartele de activitate pe anul 2019, măsurile propuse pentru anul 2020, precum și bugetul de venituri și cheltuieli. În ședința Consiliului Eparhial și în cadrul Adunării Eparhiale, s-a luat decizia înființării anumitor sectoare, dintre care amintim Sectorul de Învățământ, activități cu tineretul și de catehizare. În acest sens, a depus jurământul de credință Pr. Gabriel Sorescu, care va avea calitatea de consilier și de coordonator al acestui sector.

Cuvântul de încheiere al Adunării Eparhiale i-a aparținut ÎPS Irineu, care a dorit să vorbească despre semnificația acestei întruniri. Mai întâi a mulțumit lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfinților ocrotitori ai Arhiepiscopiei Craiovei pentru rezultatele obținute în anul 2019. Această lucrare a membrilor Adunării este realizată în numele lui Dumnezeu și al Mântuitorului Iisus Hristos și spre slujirea oamenilor: „În primul rând să mulțumesc bunului Dumnezeu pentru activitatea rodnică ce s-a desfășurat anul trecut. Însuși Dumnezeu ne-a chemat ca să lucrăm împreună cu El la înfrumusețarea lumii atunci când a spus Crește-ți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. El ne-a dat acest mandat de a colabora cu El pentru bunul mers al lumii și al creației. Creșterea are o dimensiune verticală și una orizontală. Pe orizontală noi creștem înmulțindu-ne și conturând o societate după rânduiala lui Dumnezeu și după legile divine, iar pe verticală este o creștere în inteligență, rațiune și în spiritualitate. În această unitate, în această complexitate, nu îl vedem decât pe Mântuitorul Iisus Hristos care este Cuvântul vieții. El este cuvântul care Se descoperă în lume. El este lumina care strălucește în lume. El este cel care a venit pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire și El conduce lumea până la sfârșitul ei când pe toate le va reuni pentru Sine ca să le prezinte Tatălui ceresc ca o încununare a jertfei și a activității Sale”.

De asemenea, nu trebuie să uităm că toți facem parte din Biserica lui Hristos, în care suntem mădulare cu o lucrare sau cu un dar anume. Raportarea trebuie să fie mereu pe verticală și cu gândul la mântuirea noastră și la a celor din jurul nostru: „Biserica noastră, cum vedem, este organizată în acest sistem, la care să participe credincioșii și clericii. Credincioșii sunt marea masă a Bisericii, adică formează Trupul tainic al Domnului, vița de vie în care sunt joardele care produc strugurii, iar Tatăl cel ceresc este Cel care ajută, Cel care curăță și care îngrijește de viță. Mântuitorului Hristos este butucul din care răsar aceste vițe de vie și seva care alimentează toată structura aceasta a lumii. Noi ne bucurăm de activitatea dumneavoastră, ne bucurăm de activitatea desfășurată în Arhiepiscopia noastră, vă felicităm pentru contribuția care o aveți efectiv în cadrul Adunării noastre eparhiale și rugăm pe bunul Dumnezeu să vă răsplătească însutit pentru ca toți să ne bucurăm în Domnul, așa cum ne spune Mântuitorul Hristos după Înviere: Bucurați-vă”.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Irineu a ținut să mulțumească membrilor Adunării Eparhiale pentru implicare și pentru prezență, părinților consilieri care coordonează sectoarele Arhiepiscopiei și părinților protoierei. Nu în ultimul rând, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit preoților, părinților călugări și monahiilor și mulțimii credincioșilor, alături de care Dumnezeu ne-a rânduit să ne petrecem viața în Sfânta Arhiepiscopie a Craiovei.

(Doru Marcu)