Seminarul Teologic din Craiova la ceas aniversar

Evenimente

Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova îşi sărbătoreşte sâmbătă, 25 ianuarie, ocrotitorul spiritual. La prileme ore ale dimineţii, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, va săvârşi aici Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. După Sfânta Slujbă, IPS Părinte se va alătura corpului profesoral pentru tradiţionala serbare dedicată Sfântului Grigorie Teologul, în sala de festivităţi a şcolii. În cadrul acestei întâlniri va fi prezentat noul site al şcolii, realizat prin colaborarea dintre profesorii seminarului, în frunte cu arhid. Ionuţ Pătularu, directorul şcolii, şi elevii seminarişi. Astfel, datorită acestei frumoase şi utile iniţiative, activităţile, programele şi oferta educaţională din cadrul Seminarului Teologic din Craiova vor putea fi urmărite pe adresa: http://www.seminarulortodoxcraiova.ro/ro/index.php.

De la recunoaşterea autocefaliei Bisericii noastre din aprilie 1885 şi până în prezent, învăţământul bisericesc din Oltenia a cunoscut noi stadii de organizare şi funcţionare aflându-se într-un permanent progres atât în ceea ce priveşte seminariile cât şi şcolile de cântăreţi bisericeşti. Continuând activitatea unor noi modeste şcoli craiovene organizate în jurul mănăstirilor sau în tinda bisericilor de enorie unde dascălii proveniţi din rândul călugărilor şi cântăreţilor de strană transmit lumina învăţăturii de carte, iar celor de vocaţie formaţia necesară slujirii preoţeşti, ,, primul Seminar din Principate’’ este atestat la Craiova în secolul al XVIII-lea. De asemenea, în secolul următor Regulamentul Organic adoptat în anul 1832 prevedea Seminar la Craiova. Acesta a funcţionat continuu chiar în perioade critice pentru istoria neamului nostru românesc ceea ce a determinat, o intensificare a activităţii după Primul Război Mondial când a fost ridicat la rangul de ,,Seminar Teologic Superior” sau ,,Seminar de Vocaţie”. Astfel, Seminarul Teologic din Craiova a devenit o şcoală de prestigiu a învăţământului românesc acoperind nevoia urgentă de slujitori ai altarelor bisericeşti, în decursul timpului până în prezent. Prezentând succint istoricul şcolii noastre nu putem să nu amintim că în decursul anilor aici au absolvit şapte ierarhi care au făcut şi fac parte din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romnâne precum şi numeroase personalităţi din cadrul bisericii şi nu numai. Ţinând cont de noul mers democratic din ţara noastră după anul 1989 şi de noile raporturi create între M.E.C. şi B.O.R. ne-am exprimat dorinţa de a fi integraţi în totalitate învăţământului nostru românesc aşa cum a fost până în anul 1989. Fiind un seminar de tradiţie am iniţiat demersurile necesare în acest sens. De asemenea pregătirea teologică asigurată de preoţii profesori este completată cu obiecte de cultură laică predate de profesori din învăţământul de stat asigurând accesebilitatea absolvenţilor şi către alte facultăţi. Seminarul Teologic din Craiova este recunoscut prin rezultatele deosebite obţinute la Olimpiadele Naţionale cu profil teologic şi laic precum şi promovabilitatea de sută la sută la examenul de bacalureat, rezultatele foarte bune obţinute la examenul de admitere la facultăţi cu profil teologic şi alte facultăţi umaniste, la festivalurile de muzică, la concertele de colinde şi datini strămoşeşti.

Pr. Ioniţă Apostolache