Un nou proiect ROSE la Facultatea de Teologie din Craiova

Evenimente

Facultatea de Teologie din Craiova organizează în această perioadă proiectul ROSE „Educație pentru viitor: Misiune, responsabilitate și continuitate” (2019-2021). Dedicat studenţilor din anul I (ciclul licență), specializările Teologie Pastorală (domeniul: Teologie) și Artă sacră și Arte plastice (domeniul: Arte vizuale), programul (implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă) se desfăşoară într-un cadru amplu, având în vedere 90 de persoane, studenţi din anul I,  cu risc de abandon şcolar. „În cadrul proiectului se realizează activități care să stimuleze și să atragă studenții: activități educaționale și culturale, ateliere de lucru specifice în domeniile amintite, de consiliere și orientare în carieră, vizite de studiu, activități de socializare și de lucru în echipă, în contextul lărgirii orizontului personal de educație, cultură și cunoaștere. Ne propunem să lucrăm cu 90 de studenți aflați în risc de părăsire a facultății, din anul I. Scopul va fi realizat prin implementarea activităților directe cu grupul țintă, care vizează măsuri integrate, pe trei direcții: 1. activități remediale: sesiuni remediale la disciplinele la care studenții din anul I au înregistrat rezultate scăzute, pentru ridicarea ratei de promovare și sprijin în procesul de învățare academică; 2. activități de dezvoltare personală și formare a unor abilități socio-emoționale importante (inteligența emoțională, încredere, comunicare, sociabilitate etc.), acestea dând posibilitatea studenților să își stabilească precis care le sunt prioritățile, să dobândească acele calități de relaționare și socializare, crescându-le interesul pentru formare continuă, cu efect pe termen lung asupra calității vieții; 3. activități care familiarizează studenții cu cerințele actuale de pe piața muncii și cu atmosfera de lucru din organizațiile specifice din domeniu, în vederea pregătirii lor socio-profesionale: vizite de studii la organizații și instituții specifice, de prestigiu, din Craiova, Târgu Jiu, Lainici și Tismana (Arhiepiscopia Craiovei, Centrul de restaurare și vizualizare al Facultății de Teologie (muzeul), Bisericile din patrimoniul cultural-monumente istorice din Craiova, Muzeul de Artă, Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană, Ansamblul Constantin Brâncuși – Târgu Jiu, Mănăstirile Lainici și Tismana (muzee), vetre de spiritualitate, artă și cultură românească, etc)”, a menţionat lect. univ. dr. Mihai Constantinescu, director de grant.

Programele remediale se axează asupra disciplinelor recurente, deja identificate, la care studenții anului I au obținut rezultate mai slabe în ultimii ani, conform statisticilor. În același timp, aceste programe vor avea întotdeauna în vedere nevoile studenților care au fost constatate și analizate inițial. Disciplinele remediale sunt: 1. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 2. Noul Testament, 3. Limba greacă, 4. Patrologie și literatură patristică, 5. Muzica și ritualul bisericesc, 6. Istoria artei universale și românești, 7. Teoria generală a conservării și restaurării. Cursurile de specialitate din domeniul Artelor plastice (pictură/sculptură) şi metodologiile specifice operaţiunilor de conservare-restaurare a bunurilor culturale, se vor desfăşura în laboratoarele Centrului de Conservare-Restaurare și Vizualizare al Facultății de Teologie Ortodoxă.

Între activităţile organizate şi în curs de organizare pe parcursul proiectului, lect. dr. Mihai Iulian Constantinescu a mai adăugat că „se remarcă vizitele de studii, atât pe plan local, cât și în afara Craiovei. Vizitele de studii locale se vor desfășura în cadrul unor instituții din domeniu și organizații importante din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei, Centrul de restaurare și vizualizare al Facultății de Teologie (muzeul), Bisericile din patrimoniul cultural-monumente istorice din Craiova, Muzeul de Artă, Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană. Aceste vizite săptămânale se vor realiza pe cele 3 grupe de câte 15 studenți, după specializările urmate și după interesele manifestate de studenți. În cursul lunii mai 2020, se vor desfășura vizite de studii la Târgu Jiu, Tismana și Lainici. În cadrul acestor vizite de studii de două zile se va vizita Ansamblul arhitectural Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, dar și Mănăstirile Tismana și Lainici (muzeele mănăstirilor), cele două mănăstiri fiind importante obiective religioase și culturale pentru Oltenia, vetre de cultură și de civilizație în patrimoniul cultural și spiritual, relevante pentru studenții teologi (teologie istorică/artă bisericească și teologie practică), dar și pentru studenții de la specializările Artă sacră și Arte plastice (pentru pictură și arhitectură). Complexul mănăstiresc de la Lainici a suportat în ultimii ani importante lucrări de refacere și restaurare (biserica veche a mănăstirii), lucrări ce se încadrează în specificul specializărilor din cadrul Facultății de Teologie. În cadrul mănăstirii va fi studiată, de asemenea, pictura nouă executată în tehnicile „al fresco” și „a secco”, tehnici ce se regăsesc în tematica abordată în cadrul laboratoarelor de profil ale secțiilor. Vor fi desfășurate activități de grup ce implică atât explicații și lămuriri de natură teologică și simbolică, dar și practică, prin analize stratigrafice ale peretelui cu ajutorul unui microscop digital portabil ce are posibilitatea de transfer a informațiilor și imaginilor în format electronic. Vizita la complexul Brâncuși, cunoscut și sub numele de Ansamblul monumental „Calea Eroilor”, cu cele patru componente sculpturale ale sale, Masa tăcerii, Aleea scaunelor, Poarta sărutului și Coloana fără sfârșit constituie un obiectiv cultural de referință pentru arhitectura universală, astfel încât considerăm că este util un studiu amănunțit atât din punct de vedere al materialității, cât și arhitectural, compozițional, simbolistic și stilistic. Vizita la cele două mănăstiri au rolul de a familiariza studenţii de la Arte vizuale, cât și pe cei de la Pastorală cu istoria Bisericii, cu tehnicile de pictură murală și a celor de conservare-restaurare, precum şi observarea şi cunoaşterea valorilor și bunurilor aparținând patrimoniului cultural național (pictură murală, icoană, carte veche etc.)”.

Proiectul ROSE „Educație pentru viitor: Misiune, responsabilitate și continuitate” este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015) și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.

Pr. Ioniţă Apostolache