Slujire arhierească și hirotonie întru diacon: Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a liturghisit în Catedrala Mitropolitană din Craiova

Evenimente

În Duminica întâi din Post, în ziua de 8 martie 2020, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sf. Mc. Dumitru”, din Craiova, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. De asemenea, imediat după cântarea Axionului, tânărul Brănescu Grigorie a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Ștefănești, din Protoieria Târgu Cărbunești, județul Gorj.

În cadrul Sfintei Liturghii, pentru prima duminică din Postul Sfintelor Paști, Sfinții Părinți au rânduit să se citească pericopa evanghelică din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, versetele 43-51. De asemenea, începând cu secolul al IX-a, în Biserica Ortodoxă, Duminica întâi din Post este cunoscută ca Duminica Ortodoxiei, amintind de discuțiile legate de închinarea creștinilor la sfintele icoane. Deja o tradiție, în fiecare an pentru această zi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române trimite către fiecare parohie Pastorală la Duminica Ortodoxiei. La Craiova, cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Irineu, Arhim. Vladimir Dărângă a dat citire mesajului din partea Sf. Sinod. În Pastorală s-a amintit de bogăția slujbelor liturgice din perioada Postului Sfintelor Paști, izvor de liniște duhovnicească pentru omul contemporan. În a doua parte a Pastoralei, am putut auzi de frământările teologice din perioada anilor 726-843, care s-au încheiat prin reafirmarea tradiției bisericești cu privire la cinstirea sfintelor icoane, formulându-se învățătura ortodoxă. În ultima parte, credincioșii din Patriarhia Română au fost îndemnați să nu uite de gestul filantropic, prin implicarea în organizarea de colecte pentru Fondul Central Misionar, în vederea susținerii proiectelor pastorale, misionare și social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române.

            În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu reiterat teologia icoanei potrivit tradiției ortodoxe, făcând analogie între icoană și poză, unde niciodată nu despărțim chipul celui reprezentat sau chipul celui capturat în poză de persoana în sine: „Icoana reprezintă pe cel care este în ceruri și nu este despărțită de persoana pe care o reprezintă, așa cum nu putem despărți fotografia de chipul nostru. Însă icoana, spre deosebire de fotografie, este sfântă pentru că reprezintă pe un sfânt, prelungit în icoană, în așa fel încât icoana este purtătoare de har. Icoana reprezintă pe cineva care este viu și veșnic în ceruri, în Împărăția lui Dumnezeu. Icoana este ca o fereastră prin care noi privim Împărăția lui Dumnezeu”. Înaltpreasfinția Sa a precizat că necesitatea icoanei vine și din faptul că omul, prin actul creației, are nevoie să vadă, să atingă cu mâinile și chiar să sărute sfintele icoane sau sfintele moaște. Într-adevăr, atunci când vom păși în Împărăția lui Dumnezeu, vom vedea toate aceste realități față către față, desăvârșind această cunoaștere sensibilă.

În ultima parte a predicii, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre evlavia poporului binecredincios român față de sfintele icoane, amintind de numeroasele icoane făcătoare de minuni din țara noastră, dând exemplul sfintei icoane a Maicii Domnului, așezată la închinare în Paraclisul Mitropolitan „Madona-Dudu” din Craiova.        

Îndemnul de final a fost acela de a continua nevoința duhovniceasă în această perioadă, prin post, rugăciune și primirea Sfintelor Taine: „Să ne ajute Bunul Dumnezeu să mergem mai departe pe calea Postului și să ajungem cu bine la Sfânta Înviere, la Sfânta Lumină a Mântuitorului Iisus Hristos”.

(Doru Marcu)