Slujire arhierească în Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ilie” din Craiova: Minunea vindecării slăbănogului din Capernaum și prăznuirea Sf. Ier. Grigorie Palama

Evenimente

În Duminica a II-a din Post, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ilie”, din Craiova, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. După Heruvic, diaconul Brănescu Grigorie a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Ștefănești, din Protoieria Târgu Cărbunești, județul Gorj. După Axion, tânărul Marcu Doru a fost hirotonit în treapta diaconiei. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Irineu a citit rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii și pentru ocrotirea celor sănătoși de orice boală.

În această duminică, Sfinții Părinți au rânduit citirea pericopei evanghelice din Sfânta Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetele 1-12, unde este relatată minunea vindecării slăbănogului din Capernaum, de către Mântuitorul Hristos. De asemenea, în această a doua duminică a Postului Sfintelor Paști prăznuim pe Sf. Ier. Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu a vorbit despre puterea cuvântului cu care predica Mântuitorul Hristos și despre raționalitatea tuturor lucrurilor: „Domnul, prin cuvântul Său, atrăgea foarte mulți oameni. Cuvântul Domnului este viață. Dumnezeu, când vorbește se adresează trupurilor și sufletelor noastre și prin rațiune El intră în cămara sufletului nostru. Cuvintele Sale sunt hrană pentru cel credincios, pentru că ele sunt pronunțate de Dumnezeu. Dumnezeu când vorbește creează. Cuvântul Său este creator. Așa a făcut la începutul lumii, când a zis și s-a făcut și toate au fost aduse din neființă la ființă. Tot ceea ce a creat Dumnezeu are o rațiune”. În cazul minunilor, Hristos Domnul întărea ceea ce cuvânta prin fapte. Același lucru s-a petrecut și în cazul vindecării slăbănogului din Capernaum: „Hristos a vrut să dea o lecție practică celor care Îl ascultau, căci cuvântul fără faptă este mort. Fapta întărește cuvântul. Fapta este aceea care arată lucrarea și sensul cuvântului. Cuvântul este adevărul, cuvântul este viață. După ce a vorbit mulțimilor, Mântuitorul Iisus Hristos le-a arătat că ori de câte ori ascultă cuvântul lui Dumnezeu, omul trebuie să învețe să urmeze pe Dumnezeu, adică să împlinească aceste cuvinte ale Sale”.

În a doua parte a cuvântului, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre existența răului în lume, dar și despre boală ca răsplată a faptelor noastre cele rele: „Nimic din ceea ce este în lumea aceasta, nu se petrece fără cunoașterea lui Dumnezeu. Uneori avem impresia că răul este atât de puternic încât pune în dezordine creația lui Dumnezeu, însă trebuie să știm că Dumnezeu este Acela care tolerează și răul, îngăduindu-l pentru păcatele noastre. Nu Dumnezeu este creatorul răului. Acesta a apărut din lipsa binelui. Din nefericire, este o prezență pe care noi am așezat-o în existența noastră. Cu alte cuvinte, boala este produsul răului, al păcatului, așa cum ne spune Sfânta Scriptură, că plata păcatului este moartea”. Mai mult decât atât, așa cum ne învață Sfinții Părinți, omul săvârșește păcatul cu întreaga sa ființă, nu doar cu trupul: „Trebuie să știm, fraților și surorilor, că înainte de a suferi de boala trupească, suferim de boala sufletească. Înainte de a săvârși o faptă, o trecem prin gândul nostru. Gândul este acela care conturează fapta. Apoi, omul trece de la gând la faptă și fapta este dusă la îndeplinire de voința noastră. Așa se face că trupul este ultimul care participă la fapta rea. Altfel spus, înainte de a face fapta rea, omul s-a înduplecat cu gândul cel rău al diavolului. În acest fel, în sufletul și apoi în trupul său, omul naște păcatul și păcatul se lipește de firea lui, rămâne în interiorul lui. Dacă nu este spovedit, el nu iese afară. Dimpotrivă, atacă toate mădularele noastre. Cel care pune capăt suferințelor noastre este numai Dumnezeu, Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos care a venit în lume ca să ia asupra Sa toate bolile și suferințele noastre”.

            În încheiere, ÎPS Dr. Irineu a dorit să transmită un mesaj de mângâiere și de întărire în credință tuturor celor care trec prin situații de îmbolnăvire, spunând că trebuie să avem curajul să ne apropiem de Dumnezeu, având credință tare că El este Doctorul sufletelor și trupurilor noastre.  

(Diac. Doru Marcu)