Părintele Alexandru Racu, pomenit la trei ani de la trecerea la Domnul

Evenimente

Luni, 27 aprilie, de Paştile Blajinilor, Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Craiova a găzduit slujba de pomenire a părintelui arhid. Alexandru Racu, la plinirea sorocului de trei ani de la trecerea la Domnul. Împreună cu maestrul Racu a fost pomenită şi dna Mariana Turcitu, dascăl de muzică la Şcoala Obedeanu şi fost dirijor adjunct al Coralei Catedralei Mitropolitane din Craiova. Rânduiala liturgică se leagă de străvechea tradiţe închinată Paştelui Blajinilor, ţinută în special de credincioşii ortodocşi basarabeni, refugiaţi în Cetatea Băniei. Părintele Alexandru Racu, basarabean prin naştere, iubea foarte mult această rânduială de rugăciune şi pogribanie a moşilor şi strămoşilor adormiţi în Domnul. Slujba parastasului a fost transmisă life pe pagina de Facebook. Alături de preotul paroh Marian Pigulea au slujit pr. prof. Ioan Ioanicescu şi pr. prof. Ion Drăguşin, de la Parohia „Toţi Sfinţii” – Băşica din Craiova, apropiaţi sufleteşte de părintele arhidiacon Alexandru Racu. La finele Parastasului, pr. Ioan Drăguşin a evocat personalitatea complexă şi sufletul mare al vrednicului slujitor, amintind totodată că, „prin întreaga sa lucrare muzicală, a înălţat sufletele la Dumnezeu, ajutând pe mulţi să găsească frumosul şi binecuvântarea darului de a cânta în Biserică”. La rândul său, pr. Ioan Ioanicescu a amintit că profesoara Mariana Turcitu, colaboratoare apropiată părintelui arhidiacon, adjunctă a sa la coralele pe care le-a coordonat, precum şi dascăl la Şcoala Obedeanu din Craiova, „a fost o persoană dedicată, cu mult har de la Dumnezeu, care a adus sute de copii în Biserica Obedeanu, căutând totdeauna să-L laude şi să-L mărturisească pe Dumnezeu în cântare”.

            Părintele Alexandru Racu s-a născut în Republica Moldova, la Chişinău. A fost nevoit să părăsească meleagurile natale în timpul celui de al II-lea Război Mondial, astfel ajungând împre­ună cu întreaga familie la Craiova. Este absolvent al cursurilor Şcolii Populare de Artă, pe care le-a urmat în paralel cu cele ale Liceului „Fraţii Buzeşti” din ce­tatea Băniei. Pasiunea pentru muzică l-a determinat să se înscrie la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Capitală, pe care l-a absolvit în perioada 1959-1960, prin susţinerea a două examene de stat: primul la secţiunea de pedagogie muzicală şi cel de-al doilea la secţiunea de dirijat cor. A pus bazele Corului Filarmonicii din Craiova şi, după o muncă laborioasă de opt ani, a reuşit să susţină, în 1962, primul concert a capella şi primul oratoriu integral din capitala Olteniei. Are la activ peste 350 de prime audiţii absolute şi peste 1.000 de concerte dirijate.

În ceea ce priveşte activitatea didactică, în anul 1962 a fost profesor la Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova la secţiile de pian, muzică de cameră şi acompaniament, în 1992 a pus bazele clasei de canto-clasic din cadrul Şcolii Populare de Artă, iar din anul 2000 a reînfiinţat cursul de teorie şi solfegii din cadrul aceleiaşi şcoli. În perioada 1992-1994 a funcţionat ca lector la Universitatea „Mihai Vitea­zul”, iar din 2003 predă cursuri de dirijat coral pentru studenţii Secţiei de Muzică din cadrul Facultăţii de Litere din Craiova. În decursul laborioasei sale activităţi profesionale, s-a bucurat de numeroase distincţii şi premii în ţară şi peste hotare, peste 30 la număr (Brevetul şi Insigna de Profesor evidenţiat, Trofeul „Ciprian Porumbescu”, „Meritul Cultural în grad de Ca­valer”, conferit în 2004 de Preşe­dinţie etc). Este membru al Uni­unii Compozitorilor din România, lucru cu care se mândreşte cel mai mult.

Sub bagheta maestrului au funcţionat zeci de ani corurile Catedralei Mitropolitane „Sfântul Dumitru” şi al Bisericii Madona Dudu din Craiova. În anul 2007, maestrul Alexandru Racu a primit Taina Diaconiei. La data de 7 octombrie 2015, de praznicul Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah, a fost ridicat la rangul de arhidiacon. A trecut la cele veşnice la 26 aprilie 2017, fiind înhumat la Cimitirul Sineasca din Craiova.

Ulterior, în amintirea maestrului, familia Racu, prin prof. Nicolae Racu, cadru didactic la Liceul „Dinu Lipatti” din Bucureşti, a donat biblioteca şi pianul părintelui arhidiacon către Facultatea de Teologie din Craiova. În felul acesta, numele părintelui Alexandru Racu s-a adăugat în rândul binefăcătorilor facultăţii trecuţi la cele veşnice, alături de: mitropolitul Nestor Vornicescu, pr. prof. Alexie Buzera şi prof. Delia Ştefania Barbu.

Pr. Ioniţă Apostolache